Venkovská usedlost č.p.3 - Kosmová (usedlost)


Seznam lokalit v okolí


chata, chalupa Venkovská usedlost č.p.3 - Kosmová (usedlost) vzdálenost: 0 km

Jedná se o příklad typické hospodářské usedlosti pro zdejší oblast. Spolu s čp. 4 tvoří pohledově exponovanou část návesní fronty.

Hospodářská usedlost. Brána předsazena, zděná. Vpravo vjezdová vrata, zaklenuta stlačeným obloukem, vlevo branka s převýšeným obloukem. Ukončeno rovnou zídkou s krycí stříškou. Obytné stavení posunuto za bránu vlevo, situováno čelně do návsi. Přízemí zděné (roubené), patro obytné hrázděné, do dvora bílené. Průčelí ve 2 okenních osách, nečleněno, v patře 3 osy (podokenní a nadokenní římsy původní), štít dvouvrstvý, bedněný, zdobený lištami. Střecha na vnější stranu převislá, kryje patro, sedlová, kryta eternitem. Dispozice: světnice plochostropé v přízemí, síň klenutá. Komora upravena na obytnou místnost. V patře trámové stropy, k obytné části přiléhá zděný chlév, klenutý do traverz a stodola přístupná širokým vjezdem se stlačeným obloukem.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz