Komárov (obec)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Komárov (obec) vzdálenost: 0 km

Komárov (německy Kumerau) se nachází asi 6 km na východ od Toužimi, jehož je dnes součásti. Je zde evidováno 52 adres a v roce 2011 zde trvale žilo 67 obyvatel. Na území sídla se nachází rekreační osada Hrádek, vzniklá na místě zaniklé sklárny Na Hrádku (německy Glashütte Schlössles) a zaniklá osada Rozporenské Domky (německy Rossborner Waldhäuseln). Komárov leží na západním okraji Štěderské pánve.

Ves středověkého založení náležela k sousednímu rytířskému panství Prohořský Hrádek, později byla také součástí toužimského panství. První písemná zmínka pochází z roku 1358, kdy je zde připomínán kostel. Vrchnost (hrabě Karel z Kokořova) založila v roce 1827 jižně od vsi sklárnu, která ukončila provoz 8. března 1926. V první polovině 20. století proběhly pokusy o dolování hnědého uhlí. Po roce 1945 došlo k vysídlení německého obyvatelstva a dosídlení obce českým obyvatelstvem. 1. ledna 1975 byla obec připojena k městu Toužimi.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz