Discgolf Kmochv ostrov - Koln (golf)


Seznam lokalit v okol


golfov hit, minigolf Discgolf Kmochv ostrov - Koln (golf) vzdlenost: 0 km

Devítijamkové hišt vzniklo jako souást relaxaní zóny na Kmochov ostrov. Disky je moné zapjit u správce dtského hišt.


Kompletn informace o lokalit > | Pidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz