Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php:2) in /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php:2) in /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php on line 2
Zámek Budenice (zámek)

Zámek Budenice (zámek)


Seznam lokalit v okolí


hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Budenice (zámek) vzdálenost: 0 km

Zámek je příkladem monumentální stavby vznikající přibližně sto let, od pozdní fáze raného baroka na sklonku 17. století až do období klasicismu v závěru 18. století. Zámek je provázán s drobnou architekturou vznikající v různých časových obdobích. Munumentalitu barokní stavby podtrhuje rozsáhlý park.

Rozsáhlý areál zámku a parku zabírá rámcově pravidelný obdélník s podélnou osou vedenou ve směru Z-V. Zámek s parkem z velké části vymezuje ohradní zeď, pouze v SZ rohu areálu byla kompozice změněna mladšími zásahy. Trojkřídlý zámek s přilehlými budovami je situovaný v Z části areálu. Na zbývajících 3/4 plochy se rozkládá park. Hlavní brána je situována na JZ straně při cestě do Jarpic. Při bráně stojí budova zv. portýrovna. Po pravé straně cesty k zámku je situován sklep schovaný v terénní vyvýšenině. Po levé straně, při Z hranici areálu, stojí novodobé utilitární plechové konstrukce a přízemní zděné stavby. Tato část je uvnitř areálu vymezena novodobým pilířovým plotem.

Cesta od brány vede přímo k trojkřídlému zámku, s hlavním V křídlem a bočními křídly na S a J straně. Západně od zámku je situovaná malá hospodářská stavba. Nedaleko stojí budovy staré a nové fary. Prostor mezi oběma farami vyplňuje zeď s pilířovou bránou. Od brány vede cesta k tzv. holandskému domku a dále přes Vranský potok k SZ hranici, kde je areál vymezen obytnou zástavbou a silnicí. Stojí zde bývalý dům zahradníka a přilehlé hospodářské stavení později upravené na obytný dům. Východně od těchto budov je umístěný sad vymezený ohradní zdí a utilitární novodobý objekt se skleníkem. Při S křídle zámku se rozkládá zatravněná terasa ohraničená balustrádou. Pod terasou se nacházejí zámecké sklepy. V blízkosti jsou situované menší stavení s včelínem. Východně od terasy, při SV nároží zámku, stojí velká novodobá budova trafostanice, která zcela narušila prostředí při zámku.

Nedaleko, po pravé straně cesty od zámku směrem do parku, stojí další novodobá menší zděná budova (vodárna). Areál je v S polovině podélně rozdělen Vranským potokem, který protéká celou délkou parku. Park je z větší části zarostlý nálety. Nedaleko JV nároží zámku jsou umístěné sluneční hodiny. Na druhém konci parku, jižně od potoku, stojí při východní ohradní zdi výklenková kaple sv. Matěje. Poblíž SZ nároží severního křídla zámku je umístěná jednoduchá zvonička z dřevěné rozsochy, krytá valbovou stříškou. V prostoru areálu zámku se nachází tvrziště. Kromě hlavní brány je areál otevřen i dvěma bočními branami situovanými ve východním rohu parku, respektive na severní hranici, přibližně v polovině délky parku.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 8.0000

zdroj: www.KrasneCesko.cz