Památník-Chotusice (pieta)


Seznam lokalit v okolí


socha Památník-Chotusice (pieta) vzdálenost: 0 km

Památník bitvy u Chotusic (17. května 1742), ve které se střetli habsburské jednotky pod vedením Karla Lotrinského  a pruské vojsko Fridricha II. Přes počáteční úspěchy rakouských vojsk, skončila bitva vítězstvím Prusů. Celkem se střetlo ve čtyřhodinové bitvě 40 tis.vojáků na každé straně, v bitvě padlo cca 10 tis. mužů. Vítězným vojskem byly vypáleny nedaleké Chotusice a Čáslavsko muselo Prusům vyplatit 34 tis. zlatých.

V červenci téhož roku byl pak podepsán mezi Rakouskem a Pruskem, po nemalých ústupcích ze strany Rakouska, mír.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotitzdroj: www.KrasneCesko.cz