Socha Salvátora - Kuks (socha)


Seznam lokalit v okolí


socha Socha Salvátora - Kuks (socha) vzdálenost: 0 km

V roce 1858 Emanuel Max vytesal pro Kuks tuto sochu Salvatora. Socha znázorňuje Krista kráčejícího cestou utrpení na horu Golgot, kde byl pak ukřižován. Socha je velice zdařilým dílem, když obdivuhodné je především krásně řasené roucho.Německý nápis na podstavci v překladu znamená: Vezmi svůj kříž na svá bedra a následuj mne.

Emanuel Max *1810, +1901.Tento česko-německý sochař se s M. B. Braunem sice nikdy setkat nemohl, ale jejich díla se setkala nejen v Kuksu, ale například i na pražském Karlově mostě.

Sochu Salvatora najdete u hostince U Zlatého slunce.  V roce 2002 po necelých 150 letech byla socha odborně zrestaurována. Opravy se dočkal i plůtek okolo sochy.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz