Marinsk sloup - Hradec Krlov (sloup)


Seznam lokalit v okol


drobn pamtka Marinsk sloup - Hradec Krlov (sloup) vzdlenost: 0 km

Barokní, tém dvacet metr vysoký pískovcový sloup, je situován v centrální ásti Velkého námstí a tvoí jeden z jeho výrazných prvk.

Sousoší bylo vytesáno a postaveno v letech 1715 a 1717 jako dík za ústup morové epidemie, která se ped tím v echách šíila. Autorem byl pravdpodobn Jan Ktitel Bulla. Na vrcholu je umístna socha Panny Marie. Dole pak stojí sochy sv. Jáchyma, sv. Anny, sv. Josefa, sv. Šebestiána, sv. Vavince, sv. Karla Boromejského, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, na podstavci jsou vytesány reliéfy sv. Františka Xaverského a sv. Rosalie. Vbec poprvé zde byl vyobrazen nový královéhradecký znak - eský lev drící písmeno G.


Kompletn informace o lokalit > | Pidat fotografii | Ohodnotit

zdroj: www.KrasneCesko.cz