Mariánský sloup - Hradec Králové (sloup)


Seznam lokalit v okolí


drobná památka Mariánský sloup - Hradec Králové (sloup) vzdálenost: 0 km

Barokní, téměř dvacet metrů vysoký pískovcový sloup, je situován v centrální části Velkého náměstí a tvoří jeden z jeho výrazných prvků.

Sousoší bylo vytesáno a postaveno v letech 1715 až 1717 jako dík za ústup morové epidemie, která se před tím v Čechách šířila. Autorem byl pravděpodobně Jan Křtitel Bulla. Na vrcholu je umístěna socha Panny Marie. Dole pak stojí sochy sv. Jáchyma, sv. Anny, sv. Josefa, sv. Šebestiána, sv. Vavřince, sv. Karla Boromejského, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, na podstavci jsou vytesány reliéfy sv. Františka Xaverského a sv. Rosalie. Vůbec poprvé zde byl vyobrazen nový královéhradecký znak - český lev držící písmeno G.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

zdroj: www.KrasneCesko.cz