Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Grunta (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Grunta (kostel) vzdálenost: 0 km

Novorománská trojlodní bazilika byla vystavěna v letech 1905 až 1908 na místě původního kostela, o kterém jsou záznamy již v roce 1305. Koncem 14. století byl kostel přestavěn za přispění kutnohorských horníků. V průběhu následujících století byl téměř zničen, jeho obnova byla provedena i za přispění a patronací majitele obce Býchory, houslisty Jana Kubelíka. Výzdobu kostela provedl František Urban s manželkou, ovlivněn dílem Alfonse Muchy. Stavba je zařazena mezi ohrožené památky

Stavba je postavena z hořického pískovce jako trojlodní bazilika s dvojicí vysokých věží v západním průčelí a polokruhovou apsidou na východní straně. Zevně jsou stěny členěny polokruhově ukončenými okny, bazilikální okna jsou podvojná. Celou stavbu lemuje pod střechou po obvodu ozdobný vlys a kolem kostela je hřbitov obehnaný zdí s pseudogotickým cimbuřím. Jednotné vnitřní secesní zařízení je současné se stavbou, podle návrhu Jana Kastnera a Kamila Hilberta ho vyřezal J. Klíma. Varhany z roku 1915 dodala firma Antonína Mölzera st. z Kutné Hoře. Ze starého kostela se dochovaly pouze dva barokní andělíčci v jižní křtící kapli, tři vynikající renesanční náhrobníky Libenických z Vrchovišť (1591 Vilém Všebor Libenický z Vrchovišť na Libenicích a Jeníkově, 1589 Jan Archleb z Vrchovišť na Libenicích a Jeníkově a 1594 Anna Kamýtská z Libenic a Lstiboře) druhotně umístěné v předsíni kostela a v severní věži zavěšený zvon (průměr 0,98 m, výška 0,73 m, váha 600 kg) z 2. pol. 15. století, pravděpodobně od Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory, s česky psanou modlitbou gotickou miniskulí: „PANE BOZIE DAI SWOBODU TIEM KDOZ TE MILUGI A TWAU PRAWDU WYZNAWAGI, AVE MARIA GRATIA“. Mezi památkami, které byly bohužel po roce 1889 nenávratně zcizeny byl i ostatkový kříž se vzácnou relikvií – zlomkem lebky sv. Prokopa, který kostel získal v roce 1905.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz