Bezděkovec (osada)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Bezděkovec (osada) vzdálenost: 0 km

Ves ležící 5 km jihovýchodně od Nepomuka má průkazné záznamy z roku 1551, je však bezpochyby starší. Dějinami je spjata se Zelenohorským panstvím a statky někdejšího kláštera cisterciáků. V polovině 17. století zde je registrováno 8 sedláků. Tereziánský katastr uvádí 11 osedlých, kteří "prodávají své obilí do Klatov, však zbytečného nic nemají".

K roku 1920 zde bylo 54 popisných čísel a 269 obyvatel, o 70 let později trvale žijících již jen 58 ve 28 domech. Ve vsi je řada rekreačních stavení.

Uprostřed obce na návsi stojí nevelká pseudogotická kaple obdélného půdorysu s trojúhelníkovým štítem se zubořezem. Vstup rámuje kamenný sedlový portál. Na kraji vsi pak stojí pamětní kříž z roku 1849.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz