Maňovice (osada)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Maňovice (osada) vzdálenost: 0 km

Obec leží v jihozápadních Čechách asi 5 km od Nepomuka. Obec získala jméno pravděpodobně od prvního sedláka, který tady žil a jmenoval se Manc. Roku 1340 je písemný záznam o vsi Manůvice, že usedlíci platí desátky faře do Mileč. Jméno vesnice je psáno takto: Manüwitze. Roku 1420 je vesnice připsána Jiřímu ze Šternberka do Lovčic, kam osadníci patří robotou - trháním lnu. Kolem roku 1420 jsou již známa jména osadníků: Jíra Palias, Jan Havlík, Jano Chotěšovec. Roku 1425 patří Maňovice k Plánickému panství.

Roku 1560 podle cedulí zelenohorských žilo již ve vsi 7 osedlých s ročním platem 15 kop, odváděli 108 kusů ročních kuřat, tři kopy vajec a 4 kopy plůdků do rybníků. Faře do Mileč odváděli 5 liber tuku na svícení. Při dělení Zelené hory roku 1584 připadla ves Maňovice k 2.dílu Jiřího ze Šternberka. Roku 1600 žilo ve vsi 9 osedlých: Jíra Palias, Jan Havlík, Jan Chotěšovec, Tomáš Vraných, Jakub Cykán, Brejcha Mareš, Josef Hlavsa, Velek Ondřej a Číhaňák.       

Při prvním berním soupisu půdy roku 1654 přináležely Maňovice k panství Plánice. Berní půda sahala až k mlýnům Barák, Přendal a Rozsypal. Ve vsi žilo celkem 7 sedláků a 1 zahradník. 

Na zimu osívali 146 strychů, na jaro 38 strychů. Ve vsi bylo 15 potahů, 9 krav, 14 jalovic, 17 ovcí a 31 sviň. Berní soupis půdy byl nařízen c.k. úřadem, protože šlechta nechtěla platit daně. Proto roku 1730 Marie Terezie nařídila další soupis pozemků a zakreslení všech pozemků do katastrálních map. Roku 1730 je katastr obce v dnešní podobě. 

V roce 1920 zde bylo 43 čísel popisných a 264 obyvatel, počátkem 90.let minulého století již pouze ve 33 domech žilo 87 obyvatel. Dnes má obec 71 obyvatel.

Na návsi stojí nově opravená šestiboká kaplička s jehlancovou střechou se zvoničkou ve vrcholu. Nad vchodem je prolomena nika. Proti ní stojí pamětní kříž z roku 1840 s monogramem IHS, další pamětní kříže jsou na krajích obce ve směru na Mileč a na Kozlovice. Jejich vznik byl v minulosti podmíněn různými vlivy. Vznikaly na paměť tragických událostí nebo jako poděkování bohu za odvrácené neštěstí. Ve vsi je řada zajímavých a zachovalých stavení. Nedávno opravená je i hasičská zbrojnice.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz