Zdiby (zámek)


Seznam lokalit v okolí


hrad, zámek, tvrz, hradiště Zdiby (zámek) vzdálenost: 0 km

O zámku ve Zdibech se poprvé zmiňuje tereziánský katastr pod jménem vrchnostenský dům. Za stavebníka zámku bývá pokládán František Maxmilián Hartman z Clarensteinu (1700-1729), který nosil přídomek "na Zdibech". Od r. 1729 byl majitelem malostranský měšťan, směnárník povýšený do rytířského stavu, Jan del Curto z Morenbachu (1729-1768).

Zdiby spadaly po dlouhou dobu do historického Kouřimského kraje a tak je také zámek prezentován na Heberově rytině z počátku 19. století, která na své levé straně nese ještě slavobránu, snad postavenou při příležitosti průjezdu některého tehdejšího panovníka.

Poprvé se termínem zámek označuje až v josefiánském katastru. Koncem 18. a v prvé polovině 19. století se na zdibském zámku vystřídalo několik majitelů, z nichž se připomíná zvláště ruská šlechtična, hraběnka Asbassová.

Roku 1877 koupil velkostatek Zdiby spolu se zámkem Martin Stejskal, pražský podnikatel v pivovarnictví, od vídeňské banky "Credit Foncier", která jej měla v držení za účelem podpory "Volebního komitétu ústavověrných velkostatkářů". Od té doby byl zámek s hospodářským dvorem a polnostmi v majetku tohoto rodu, až do neblahé doby "Vítězného února" po druhé světové válce, kdy jim byl zkonfiskován a celá rodina se rozešla do různých koutů republiky, především do pohraničí.

V letech komunistického "spravování" se na zámku vystřídalo několik uživatelů. Zprvu zde byl státní statek, později zemědělské učiliště (v té době bylo podstatně přestavěno mansardové patro).Historickou ironií se stalo, že posledním uživatelem, (který na zámek vydal demoliční výměr kvůli jeho havarijnímu stavu, do něhož jej přivedla čtyřicetiletá ignorance), byl Státní ústav pro rekonstrukci památek. A tak jediným druhem, který v areálu zámku za bolševiků skutečně vzkvétal, byla neproniknutelná džungle bolševníku obrovského.

V devadesátých letech 20. století restituovali dědici zdevastovaný majetek. Ukázalo se přitom, jak hluboký byl úpadek, do něhož se zdejší klima dostalo. V ruinách se zde octly nejen hmotné statky, ale i etika a mezilidské vztahy. Bude třeba velkého úsilí k nápravě ve všech směrech.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz