Toleranční modlitebna - Libenice (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Toleranční modlitebna - Libenice (kostel) vzdálenost: 0 km

Pozdně klasicistní sakrální areál z roku 1827 upravovaný v letech 1880-1947. Architektonicky i urbanisticky cenný areál zahrnující soubor ojedinělých stavebních památek z doby náboženské tolerance. Modlitebna dochovaná s minimem pozdějších úprav je jednou z posledních památek svého druhu v rámci celé republiky. Hodnotnou součást modlitebny tvoří rovněž její zachovaný historický mobiliář.

Areál modlitebny se nachází v poli při západním okraji obce. Sestává z východního pozemku kolem modlitebny a navazujícího obdélného hřbitova na západní straně. Ke vstupu modlitebny vede slepá cesta z obce. Vstup na mírně vyvýšený hřbitov vede branou v ohradní zdi při severozápadním nároží modlitebny. Drobná stavba márnice je vestavěna do jihovýchodního rohu hřbitova. Předmětem ochrany je: toleranční modlitebna, plocha evangelického hřbitova, ohradní zeď s branou, márnice, náhrobek Matěje Jelínka a jeho ženy Marie a pozemky.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

zdroj: www.KrasneCesko.cz