Klášter Voršilek - Kutná Hora (historická budova)


Seznam lokalit v okolí


historická budova Klášter Voršilek - Kutná Hora (historická budova) vzdálenost: 0 km

První skupina Voršilek přišla do Kutné Hory v roce 1712. Usídlila se v domě pronajatém sedleckými cisterciáky a začala budovat školu pro dívky a hlavně hledat vhodné místo pro novostavbu kláštera. Stavba kláštera ženského řádu sv. Voršily byla provedena v l. 1738 - 1743 podle plánu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Stavba byla založena na čtvercovém půdorysu, v jehož úhlopříčné ose měl být zbudován kostel. Kostel, situovaný do uliční fronty, vyrostl až na počátku 20. století a vyprojektoval ho B. Ohmann. V roce 1950 byly odsud řádové sestry vystěhovány.

Po roce 1989 byla budova opět navrácena řádu. oučástí architektury kláštera je centrální eliptické schodiště, které je architektonicky nejhodnotnějším prostorem celé stavby. Schodiště je oválného půdorysu, z vnější strany obtočené složitou esovitou křivkou a v kupoli zdobené freskou, datovanou do období výstavby celého komplexu v 1. polovině 18. století. Majitelem objektu je Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily. Státní památkový ústav středních Čech v Praze má v části areálu umístěn centrální depozitář.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz