Kaplička sv.Lazara - Kutná Hora (kaplička)


Seznam lokalit v okolí


boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv.Lazara - Kutná Hora (kaplička) vzdálenost: 0 km

Kaplička v těchto místech stávala až do 80. let 20. století. Svědectvím její bývalé polohy je i dobová fotografie, zachycující například výjev z probíhající výstavby plaveckého bazénu se zchátralou kapličkou, po které byla pojmenována i ulice U Lazara." Z této fotky se dá usuzovat, že kaplička stála zhruba v místech asfaltové komunikace mezi budovou TJ Sparta a bazénem. Podnět na obnovení kapličky sv. Lazara dal pan Dušan Lapáček, který společně  z panem Chlumským dali dohromady fotodokumentaci, podle které pak nakreslil dokumentaci stavební. Dohodli se tehdy s památkáři, že udělají kapličku poloviční a to v poměru 2:1. Kapličku vymaloval reprodukcí, podle dřevěné rytiny sv. Lazara z kostelního oltáře, pan Dušan Lapáček.

Vysvěcení kapličky sv. Lazara se konalo v pondělí 28. října 2013 v odpoledních hodinách, rok po první myšlence na její obnovení. Slavnostního aktu se ujal pan arciděkan Uhlíř. 


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz