Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php:2) in /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php:2) in /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php on line 2
Kostel sv. Václava - Loukov (kostel)

Kostel sv. Václava - Loukov (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Loukov (kostel) vzdálenost: 0 km

Na okraji centra obce při hlavní komunikaci umístěn obklopen ohrazeným hřbitovním okrskem farní kostel sv. Václava. Orientovaná přibližně obdélná stavba je členěna v průčelí hmotou čtyřboké věže, přisazené k obdélné hlavní lodi a mírně odsazenému presbytáři s půlkruhovým závěrem. Na evangelní straně se připojuje přízemní sakristie s bočním vchodem na obdélném půdorysu. Hmota věže je na čelní straně prolomena hlavním vstupem s kamenným pravoúhlým pískovcovým ostěním s půlkruhovým záklenkem. Nad ostěním je vsazena nápisová pískovcová deska s textem ve znění: NÁKLADEM KNĚZE TOBIÁŠE/ SHWACHA RODIČE FRYSTÁCKÉHO/ FARÁŘE BYSTŘICE A LUKOVSKÉHO 30 LET/ POŘÁD A TÉŽ POMOCI DÍLA RUKU FARNÍCI/ SDEJSSÍCH POSTAVENA JEST WEZE/ TATO JT 1679. MODLI SE ZA NE. Hladká fasáda je pročleněna v jedné okenní ose nad sebou proraženými úzkými schodišťovými okénky. Pouze fasáda pohledově levé boční stěny je doplněna vloženou kruhovou schodišťovou věžicí v místě styku hmoty věže a hlavní lodi. Ve vrcholu je zvonicové patro na třech stranách otevřené pravoúhlými okny se segmentovými záklenky, osazené vsazenými dvoukřídlými okenicemi v hluboké špaletě. Nad okny na všech čtyřech stranách jsou vsazeny kruhové coferníky věžních hodin s proskleným krytem. Hladká fasáda severní strany lodi o dvou okenních osách je členěna dvěma vělkémi pravoúhlými prosklenými okny s půlkruhovým záklenkem v široké špaletě. Obdobně je členěn i přiléhající presbytář, také s dvěma okenními osami. V místě napojení presbytáře na loď po orvní okenní osu presbytáře je patrná hmotově mírně vystupující část obvodového zdiva v koruně ořímsovaná, pravděpodobně odstraněné přístavby. Na jižní straně je fasáda členěna obdobně. Pod druhou okenní osoou je umístěn boční vstup do hlavní lodi s pískovcovým pravoúhlým ostěním s motivem vytažených uší s kapkami, plošnou profilací a profilovaným rovným překladem v nadpraží. Na úrovní od napojení presbytáře po druhou okenní osu je připojena sakristie na západní straně s prolomeným vstupem v rámci menšího obdélného přístavku předsíně s postranním malým čtvercovým okénkem. Vlastní sakristie je na delší straně členěna dvěma okenními osami na fasádě s lizénovými rámy. Pravoúhlá okna osmiílné osnovy jsou opatřena vsazenou venkovní kovanou provlékanou mříží kvadratické osnovy. Nad profilovanou korunní římsou sakristie se zvedá šikmina střechy, přiléhající k presbytáři pod oběžnou korunní římsou. 3títové stěny jsou hladké, pouze na západní straně je prolomena záklopovými dřevěnými jednokřídlými dvířky. Závěr presbytáře je bez oken v přízemní části opatřen malým šachtovým průduchem z krypty pod presbytářem. Hlavní loď je kryta sedlovou střechou, stejně jako presbytář se sanktusníkovou vížkou se zvalbeným závěrem. Na věži je pak sedlová střecha mansardového typu s makovicí a křížem ve vrcholu. Objekt je obklopen hřbitovním okrskem, rozšířeným na severní straně o nové pole. Mírné návrší obepíná místy 2 m vysoká zídka na jižní straně doplněna 10 pravoúhlými pilířky, některé se zkosenou čelní stěnou. Na jihovýchodní a jihozápadní straně prolomenou dvěma hřbitovními branami. Na jihozápadní straně se připojuje před brankou schodišťová rampa s 13 schodišťovými stupni. Na západě při brance na hřbitov přiléhá k ohradní zdi přízemní objekt márnice na obdélném půdorysu se sedlovou po stranách zvalbenou střechou. Na severovýchodní straně v ploše ohradní zdi je osazen pískovcový latinský kříž s vyrytým letopočtem 1800 a pod ním je osazena pískovcová nápisová deska s textem ve znění: OPRAVENO ROKU/ 1996/ OBECNÍM ÚŘADEM/ LOUKOV. materiál: smíšené zdivo, kámen - pískovec, krytina - plech


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz