Vrčeň (obec)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Vrčeň (obec) vzdálenost: 0 km

Proč se naši dávní předkové usadili právě na místě dnešní obce Vrčeně? Jistě na to měla vliv ta skutečnost, že v době před 1000 lety, v době, kdy i náš kraj byl postupně osídlován z Plzeňské kotliny slovanským lidem podél Úhlavy, Úslavy a Radbuzy, u nás tedy údolím Úslavy, vedly naším krajem 2 důležité stezky. Jedna vedla od přemyslovského hradiště Stará Plzeň (u dnešního Starého Plzence) při Úslavě kolem Srb, míjela místo, kde se dnes nachází Vrčeň a mířila na jih k Otavě. Ještě významnější cesta vedla z Prahy přes Hvožďany, Vrčeň, kolem Zelené Hory na Žinkovy, dále ke Klatovům a do Bavor. Používali ji kupci, táhla tudy vojska i poselstva. Ve Vrčeni vedla tato cesta k brodu na Úslavě pod vsí, odtud k Zelené Hoře. U Vrčeně se obě tyto starobylé cesty protínaly a snad tato okolnost předurčila výhodné místo u Úslavy mezi Štědrým a Zelenou Horou k založení obce. Kdy k tomu došlo a jakým způsobem, se již nedozvíme. Snad se tak dělo postupným usazováním osadníků na výhodném místě u řeky možná už koncem tisíciletí, snad ke vzniku obce došlo až po založení kláštera nepomuckého (r. 1144) při kolonizaci kraje německými mnichy cisterciány zpod Zelené Hory, tedy až ve 12. století.

Zdroj: http://www.vrcen.cz/historie/10-osidleni-obce-vrcen.html


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz