Srby (obec)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Srby (obec) vzdálenost: 0 km

Nejstarší písemné zprávy o Srbech 14. stol. - o Srbech (Srbi) zmínky již za Karla IV. a Václava IV. cca 1420 - bylo zboží kláštera zapsáno císařem Zikmundem p. ze Švamberka. V zápisu uvedena i ves Srby, dvůr kmetcí Batov a Havránek, ves Chejlava 1514 - Albrecht ze Šternberka potvrdil ...i ves Srbí, dostala farnosti k Nepomuku (archiv nepomucký) 1552 - převedl věno za zámek na ZH ... na ves Srby... 1556 - při dělení ZH panství zmíněny i Srby, získal je Vilém ze Šternberka DZ 1558 - Batov (dvorové kmetcí samotné Batoweek, Havránek (DZ 13 A 18)) DZ 1558 - Srby v soupisu vesnic DZ 1558 - vesnice pusté Chýlava, Lbáň, Chvostule Pomístní jména Na vrchách, Nad lesíky, Nad houvry, V porostlině, V držole, U březin, Na hlínách, Na luzích, Na johančici, Za rybníky, Na dobřici, Za potoky, Za průhony, Na červánce, Za Batovem, P.od Doubravou, V Harvánku, Ve víminku, V jedličkách, V občinách Vznik názvu Srby - Srby - podle Profanta - 13. - 14. stol. označovalo asi osady lužických srbských zajatců nebo přistěhovalců, v dobách pozdějších jména Slovanů, přivedených válkami z jihu - Srby - podle Niederleho - srbové, jsou členové zádruhy, rodového svazku - lidová pověst o srubech - nad Vitorazskou stezkou stával údajně opevněný srub, ve kterém přespávali obchodníci při svých cestách. Zkomolením slova sruby vznikly Srby (je to jen pověst, ve středověku byly sruby všude).

Pamětihodnosti - Čtvercová kaplička zasvěcená Panně Marii, zrestaurovaná a znovu vysvěcená 2004 - Před kaplí stojí pamětní kříž s kamenným soklem, zdobeným reliéfy a s vročením 1876 - Pamětní kříž z r. 1884 před čp. 18 - Chalupa čp. 13. (dnes ji nestojí) a roubený špýchar - E 107 - Čp. 11 roubený špýchar - Kovárna s typickým venkovským přístřeškem - 1922 - pomník na srbské návsi ke vzpomínce na padlé a zemřelé občany ve světové válce pořádaná sbírka mezi občany a pořádání zábav ve prospěch této akce náklad 15 000 Kč, fa Václav Hák z Plzně Božkova slavnostní odhalení 9. 7. 1922, přítomno 2000 občanů a hostů, mnoho řečníků, alegorické vozy (obr. mezi fotodokumentací), pěvecký sbor z Plzně

 


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz