Nekvasovy (obec)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Nekvasovy (obec) vzdálenost: 0 km

V ranném rozbřesku naší vlasti k nám počaly pronikat kočovné kmeny Keltů. Jejich pozornosti neušlo ani pohoří Vráže. Vrážské pohoří poskytovalo lovcům přístřeší a skalní útvary sloužily jako kamenné obětní oltáře. Na jeho úpatí se rozkládaly mohutné lesy a zde se krčilo o několik století déle několik malých příbytků papřících vrchnosti.

Přírodní náboženství - pohanství se u nás drželo dlouhá léta. Šlechta a církev svatá proti němu bojovala. K největším bojovníkům proti pohanství patřil Vojtěch z rodu Slavníkovců. Tento muž prošel dvakrát náš kraj, při jeho první návštěvě si všiml velkého nerostného bohatství. Proto se v okolí začal stavět mohutný cisterciácký klášter. Kdekoliv si cisterciácký řád postavil klášter, v jeho blízkosti se vyskytovalo velké přírodní bohatství. Jedna část průzkumných prací skončila v okolí dnešních Nekvasov.

Severním směrem na kopci Na Hůrce se vyskytovaly malé zlaté částice. Pod dnešní obcí je prostor nazván Hořejší díly, ten poskytoval měděné ložisko a drahé kameny. Za Bukovou horou v prostoru Čárky se vyskytovala stříbrná ruda a drahé kamení. Pod oblasí Nad Strání teče Kovčínský potok, zde bylo naleziště drahého kamení. Po potoce dojdeme pod vršek Valba, zde se těžila měděná ruda. Dále se těžilo v oblasi Vráže.

Na místě Nekvasov se dříve rozprostíraly velké pastviny. Na celém tomto území se nachálelo celkem 365 rybníků.
Průzkumníci z cisterciáckého kláštera si zde postavili malý srub. Na mnoha místech se nacházelo zlato, železná ruda, měď, stříbro, grafit, polodrahokami a drahé kameny.
První těžba v okolí Nekvasov začíná přibližně okolo roku 1200 našeho letopočtu. V blízkosti srubu stály chatrče pastevců. První správce, který zde začal stavět dvůr, byl mnich z cisterciáckého kláštera. V roce 1420 čítal dvůr v Nekvasovech 12 staveb. Z blízkých dolů se do Nekvasov svážely natěžené kovy a nerosty, odtud do cisterciáckého kláštera. V nekvasovském dvoru se také pěstovaly potraviny a chovala potřebná zvířata. Pěstovala se zde také vinná réva na vrchu Vinice.

V dubnu 1420 byl přepaden nekvasovský dvůr Husity a vypleněn. Podruhé v říjnu 1421, potřetí v listopadu 1517.
V roce 1558 je uváděn nekvasovský dvůr jako opuštěný, spadající pod panství Zelená Hora.
1584 přechází do majetku Karla Švihovského z Rýzmberka. Dalším majitelem Nekvasov je pan Svojš z Velhartic, také patřily Nekvasovy k Lažanům a Oselcům.

Na počátku 18. století bylo v Nekvasovech 12 sedláků po 120 "stryších" polí.
Dominantou Nekvasov je kaplička Sv. Prokopa. První kaplička zde stávala roku 1203 a je spojená s důlní činností v této lokalitě. Po roce 1252 ji nahradila kaplička z kamene. V roce 1478 kapličku rozebrali Husité. V roce 1671 dochálzí k obnovení do dnešní podoby.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz