Chlumy (obec)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Chlumy (obec) vzdálenost: 0 km

Obec dříve nazývaná též Chlum leží 7 km jihovýchodně od Nepomuka. Poprvé jsou připomínány v roce 1558 a dávná historie je spjata s panstvím zelenohorským i s klášterem cisterciáků. Berní rula, sepsaná krátce po polovině 17.století pro potřeby zdanění, zachytila ve vsi 8 sedláků a 4 tzv. zahradníky. Tereziánský katastr uvádí 12 osedlých. K roku 1920 zde stálo 44 obytných stavení a žilo 277 obyvatel. Na počátku 90.let bylo trvale hlášeno ve 34 domech 98 obyvatel. V prostoru malé svažité návsi stojí kaplička klasicistního původu z 1.poloviny 19.století. Jedná se o čtvercovou stavbu se zaoblenými rohy a vstupem zaklenutým polokruhem. Ve vrcholu jehlancové střechy je vztyčena zvonička. V blízkosti kaple stojí pamětní kříž s kamenným dříkem s entazií. Vsí prochází značená cyklotrasa č.2046 z Kasejovic do Pačejova.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz