Žeranovice (zámek)


Seznam lokalit v okolí


hrad, zámek, tvrz, hradiště Žeranovice (zámek) vzdálenost: 0 km

Tvrz v Žeranovicích je v archivních pramenech poprvé zmíněna v roce 1342. Na jejím místě byl v době pobělohorské postaven zámeček, který do dnešní podoby přestavěl hrabě Karel Maximilián Seilern v roce 1852.

Kolem zámku, jehož součásti byl panský dvůr, se odvíjel veškerý hospodářský život. Kromě dvora náležel vrchnosti také pivovar V Hlinřku, chmelnice a vinohrady, o nichž existuje první záznam z roku 1655. Panstvo také vlastnilo palírnu, zrušenou až roku 1892. Tlačírna oleje, zřízená v roce 1829 jistým Dokoupilem v č. 39, byla v provozu do roku 1861.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz