Kovčín (obec)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Kovčín (obec) vzdálenost: 0 km

Vesnička Kovčín leží v průměrné výšce 532 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1551. Celková katastrání plocha obce je 482 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicettři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

 


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz