Andělská Hora (obec)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Andělská Hora (obec) vzdálenost: 0 km

R. 1848 panství Kysibl (Stružná), kraj Loketský, politický a soudní okres Karlovy Vary. V latinských textech Angelodomus, ve starých českých pramenech. Andielska Hora, v německých Engelstad, Engelstadt, Engelspurk, Engelhaus…

Dodnes stojí zbytky mohutného hradu na samostatném buližníkovém skalisku. Hrad byl založen koncem 14. století pány z Rýzmburka (Oseka), znaku stř. hrábí v červeném poli (odtud Hrabišici).

Za husitských válek se hradu zmocnil husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic a podnikal odtud tzv. spanilé jízdy do Loketska, Chebska a Bavor. Roku 1437 získali hrad Šlikové, ale roku 1461 jej král Jiří z Poděbrad vrátil Habsburkům a roku 1463 jej daroval svému synu Hynkovi.

Roku 1466 se zmocnil hradu a okolí Míšeňský purkrabí Jindřich z Plavna. Plavenští se stali majiteli celého panství, které drželi až do roku 1565. Pak se majitelé střídali až do roku 1570 se stali majiteli Colonnové z Felsu, (jeden z čelních rodů v odboji proti Habsburkům).

Po Bílé Hoře se Andělská Hora dostala konfiskací do rukou Heřmana Černína z Chudenic. Za Černínů hrad i městačko bylo dvakrát zpustošeno. Roku 1635 Švédy a roku 1718 velkým požárem. V té době bylo mnoho domů znovu postaveno z kamene zpustlého hradu. Černínové byli majitelé panství do roku 1734 a pak Andělská Hora patřila Hartigům….

Roku 1831 je uváděno 80 řemeslníků, byli také dobře známí hudebníci z Andělské Hory hrající v Karlových Varech pro lázeňské hosty...

Po druhé světové válce byla Andělská Hora dosídlena českým obyvatelstvem. Obyvatelé obce byli zaměstnáni převážně v zemědělství.

Od roku 1957 se obec stala součástí Karlových Varů. Po politických změnách v roce 1989 je Andělská Hora opět samostatnou obcí , ke které patří i dvě velké rekreační chatové oblasti.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz