Kaple Panny Marie - Včelary (kaple)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie - Včelary (kaple) vzdálenost: 0 km

Bylo dávnou tužbou farníků včelarských mít ve své vesnici vlastní kapli. Po dlouhých letech vyjednávání a žádostech dal Krajský národní výbor v Gottwaldově souhlas s postavením kaple. Stalo se to zásluhou Josefa Lysoňka, který byl zástupce obvodu KNV v Gottwaldově. Stavba byla věřícími ze Včelar postavena v několika měsících roku 1954, takže ještě téhož roku 17. října byla slavnostně vysvěcena bývalým farářem P. Adolfem Běhalem. Materiál na stavbu si dali včelarští sami, rovněž práce provedli svépomocí.Hlavní zásluhu na zdárném provedení prací a největší finanční oběti přinesl pan Ferdinand Dostálek, rolník ze Včelar.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz