Česká Skalice (radnice)


Seznam lokalit v okolí


historická budova Česká Skalice (radnice) vzdálenost: 0 km

Novogotická budova správního objektu města pod jednotným pláštěm skrývá dva dispozičně samostatné domy. Doklad výstavby menšího města v 2. pol. 19. století. Dominanta obce. Lomený půdorys dvou křídel v pravém úhlu sevřených. Budova do náměstí vyšší - dvoupatrová, se zvýrazňuje římsovím, tudorovská, bohatě rámovaná, got. okna, nad hlavní římsou ve středu průčelí stupně vrcholící osmibokou zděnou věží s goticky lomenými okny a cimbuřím. Ve středu podvěžních stupňů hodiny, nad vchodem znak města. Střecha valbová. V zadním traktu fasáda upravena, zjednodušena, zčásti hladká.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz