Kostel sv. Prokopa - Záboří nad Labem (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Záboří nad Labem (kostel) vzdálenost: 0 km

Jeden z nejvýznamnějších románských kostelů sv. Prokopa se nachází v obci Záboří nad Labem. Původně zde byla vystavěna kaple Panny Marie, čtvercového půdorysu z doby kolem roku 1150 s apsidou a věží. Později byla na jižní straně přistavěna rozměrná obdélná předsíň.

V 17. století byla kaple přestavěna na kostel a zároveň změněno vysvěcení na sv. Prokopa. Na místě apsidy byla vystavěna sakristie s oratoří v patře. Původně loď kaple se stala presbytářem a předsíň se stala nově kostelní lodí. Vznikla tak stavba o nezvyklém tvaru, kdy loď je více širší než delší a s presbytářem na severní straně. Presbytář je z dochovaného románského kvádříkového zdiva, hranolová věž má sdružená okénka a cibulovitou báň. Kostelní loď tvoří barokní fasáda.

U vstupu do kostela je dochovaný nádherný románský portál z 12. století. Vytvořený z pískovce a opuky s figurálními a ornamentálními plastikami. Původně plochostropá loď byla nově zaklenuta barokní křížovou klenbou. Presbytář je dvoupatrový. Spodní podlaží čtvercového půdorysu má ve středním poli čtyři sloupy. Na severní straně v síle zdiva vede schodiště do prvního podlaží. I zde kolem středního pole se nachází čtyři sloupy nesoucí zdivo věže, navíc tuto část ohrazuje kamenné zábradlí, původně bylo totiž střední pole otevřené do přízemí.

Přístup do kostela umožní správce objektu.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotitzdroj: www.KrasneCesko.cz