Kostel sv. Jana K°titele - Kluky (kostel)


Seznam lokalit v okolÝ


kostel, kaple, katedrßla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana K°titele - Kluky (kostel) vzdßlenost: 0 km

Areál kostela se zvonicí, márnicí, ohradní zdí s branou a sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Zdýný orientovaný kostel s obdélnou lodí a polygonálním presbytá°em, nad kterým sanktusová ví×ka. P¨v. gotický z doby po pol. 14. st., úpravy v 18. st.

Areál ohrazeného kostela sv. Jana K°titele s bývalým h°bitovem je situován v jádru obce, ji×ný od hlavní komunikace. Na severozápadní straný stojí zvonice, na jihozápadní straný pak márnice. Vný ohrazeného areálu se nachází socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána (mezi nimi× je kamenný k°í× a d°evýná zvoniŔka).


KompletnÝ informace o lokalitý > | P°idat fotografii | Ohodnotitzdroj: www.KrasneCesko.cz