Dožice (osada)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Dožice (osada) vzdálenost: 0 km

Ves Dožice je připomínána v písemných pramenech již roku 1318 jako sídlo vladyků Racka a Lva. Z toho někteří autoři soudí, že zde již stála tvrz. V 15. stol. patřila ves ke Lnářům a v polovině 16. stol. koupil Dožice od Martinkovských z Roseče, kteří zde seděli od počátku 16. stol. a v jejich majetku je zapsána i tvrz, Mauric (Mořic) Chanovský z Dlouhé Vsi a jeho rod zde sídlil až do druhé poloviny 17. stol. Později se majitelé měnili. V první pol. 18. stol. držel Dožice Josef Jáchym Vančura z Řehnic, c.k. rada a zemský soudce, který jej prodal roku 1777 křížovnickému řádu sv. Jana. V té době stál v Dožicích zámek z části dřevěný s dřevěnou věží. Později přešlo vlastnictví na Maltéze červeného kříže. Křížovníci drželi Dožice až do roku 1915. Dnešní zámek byl pravděpodobně postaven za křížovníků, v letech 1780-1781, podle plánů stavitele Jana Palliardiho a sloužil jako venkovské sídlo představitelů řádu.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz