Kostel sv. Mikuláše - Zdemyslice (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Zdemyslice (kostel) vzdálenost: 0 km

Kostel sv. Mikuláše s areálem hřbitova a křížem. Kostel s obdélnou lodí, užším pětiboce uzavřeným kněžištěm se sakristií na jihu. Nad průčelím vztyčena drobná věžička. Průčelí upraveno novogoticky. Okna lodi jsou lomená bez ostění, v kněžišti širší lomená v ostění. Nároží jsou armována tesanými kvádry, bez opěrných pilířů. Kněžiště zaklenuto jedním polem klínových vyžlabených žeber s meziklenebním pasem a šestipaprskovým polem v závěru. Žebra vybíhají přímo ze stěny bez konsol, jejich společná patka tvoří ostrou špičku. Stýkají se ve svornících. V levé boční stěně je vyhloubeno obdélné sanktuatium v profilovaném ostění. Sakristie je plochostropá. Triumfální oblouk lomený oboustranně okosený. Na bočních stěnách plochostropé lodi je po jedné konsole s maskou, doklad zrušené či zamýšlené klenby. Márnice na hřbitově zbořena. Ušlechtilý gotický kostel z poslední třetiny 14. století. Zdivo lodi by mohlo pocházeti ze staršího kostela. Úpravy v 18. i 19. století (novogotická) a v současné době po požáru.
Kříž před vstupem na hřbitov. Litinový na toskánském sloupku. Druhá polovina 19. století.

Zdroj informací: http://www.turisturaj.cz/?cid=252&idp=SA&pam=951218


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 10.0000


zdroj: www.KrasneCesko.cz