Kino Vesmír - Náchod (kino)


Seznam lokalit v okolí


multikino, kino Kino Vesmír - Náchod (kino) vzdálenost: 0 km

Program:  http://www.kinonachod.cz/program.htm

Nevíme přesně, kdy se poprvé v Náchodě obdivovali pohyblivým obrázkům, které trhavě poskakovaly na plátně, ale nejstarší zmínku o promítání filmů v našem městě máme z roku 1907.… to tenkrát zavítal do Náchoda kočovný GRAND AMERICAN BIOGRAF označovaný na plakátech jako „divadlo živých fotografií“ a jeho majitel, pan Kerber, si pronajal na celých devět dní městskou dvoranu. To byl největší sál ve městě, který byl v nádvoří hotelu U Beránka a sloužil především k divadelním představením a koncertům. Hostující biograf hrál denně od osmé hodiny večer a v neděli bylo i druhé, odpolední představení. V sobotu a ve středu odpoledne se hrálo pro děti. Program nespočíval v promítnutí jediného filmu, ale byl složen z celé řady krátkých snímků, které musely poskytovat opravdu atraktivní podívanou. Podle reklamy  měl tento kinematograf takových snímků na sto dvacet a majitel si je cenil opravdu vysoko, na celých 30 tisíc korun!

          O představení byl zájem, a tak se kočovný biograf objevil v Náchodě opět i v následujících letech. Pan Kerber přijel znovu v jarních měsících roku 1910 a téhož roku na podzim se u nás objevil i kinematograf THE ROYAL. 

          O rok později pak v Náchodě hostoval biograf THE UNION a kočovné kino podnikatele Beara. Ti poslední ale nehráli v městské dvoraně, ale v novém sále, který byl k dispozici v tzv. Lidovém domě, který postavili v letech 1908 – 1910 národní socialisté.

           Zájem o kino stále stoupal, a tak v roce 1912 si putovní kino postavilo dokonce vlastní cirkusový stan na pivovarské louce. Programy však nebyly nic moc, hledělo se spíš na senzaci a to bylo právem kritizováno uvážlivějšími občany. Došlo to dokonce tak daleko, že se programy kin zabývala městská rada a padlo rozhodnutí promítání filmů omezit Moc platné to ale nebylo, protože národně socialistická strana už chystala překvapení… Ve svém sále vybudovala stálé kino! Začátkem listopadu 1913 zahájilo provoz první náchodské stálé kino pod názvem LIDO – BIO. Na zahajovacím představení byl promítnut film „Rozloučení“, který však nebyl kritikou dobře přijat. Noví provozovatelé kina se dlouho ze svého postavení netěšili. Již v době, kdy byl provoz LIDO BIA zahájen, se dokončovala montáž promítacího zařízení v právě dostavovaném Městském divadle na náměstí. Tam vznikl Městský biograf, který pak zahájil provoz 30. května 1914. Promítání bylo zahájeno večerem krátkých filmů, z nichž ale byly vyloučeny snímky o vraždách, násilnostech, atd., které byly dříve městskou radou kritizované. Před hlavním představením byly promítány reklamy místních obchodníků a živnostníků. Vstupné bylo opravdu lidové – od 30 haléřů až do 1,40 Kč.

           Samotné promítání filmů bylo podbarveno hudbou, hrou na klavír nebo smyčcové nástroje. V městském kině hrávalo o přestávce Náchodské kvarteto a v době první světové války dokonce i malý orchestr, který řídil Karel Moor, v té době populární skladatel operet. Hudební doprovod kladl na hudebníky značné nároky, neboť měla – li hudba korespondovat s dějem na plátně, museli hrát vlastní improvizace. Dle pamětníků (někdy na konci éry němého filmu), byl  v LIDO BIO uváděn ruský velkofilm „Plavci na Volze“ a jeho promítání doprovázel pěvecký sbor ruských emigrantů. To byla pro Náchod událost a celé město se hrnulo do kina. Náchodem pak snad z každé rodiny zněla ruská zadumaná píseň „Volha, Volha, máti rodná…“

          Postupem času se už nad němým filmem pomalu stahovala opona, aby na jeho místo nastoupil nový fenomén – zvukový film. Nastaly problémy. Městská rada v dubnu 1931 zaujala zamítavé stanovisko k pořízení zvukové aparatury a o měsíc později rozhodla, že městské kino se od 31. prosince 1931 ruší… Toho ovšem pohotově využili náchodští Sokolové, kteří v té době dokončili stavbu Sokolovny. Tam ve velké sále zřídili vhodnou kabinu a dne 28. listopadu 1931 zahájilo provoz nové náchodské kino KINO SOKOL, a to již zvukové.

Nová doba filmu tak byla zahájena!

 


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz