Lázně Velichovky (lázně)


Seznam lokalit v okolí


lázně Lázně Velichovky (lázně) vzdálenost: 0 km

Dříve než byl položen základní kámen k lázním ve Velichovkách, byl v obci velkostatek se zámečkem, který vlastnily dvě sestry baronky z rodu Höpflingen - Bergendorfu. Baronky Berta baronka Bess-Chrostin a její sestra Gabriela baronka Spens-Boden věděly, že v blízkosti Velichovek se také nachází slatina. Tuto slatinnou zeminu tehdy již využíval Dr. Kutík k léčbě ve svém sanatoriu v Hořičkách. Dr. Kutík společně se svým přítelem hrabětem Harrachem doporučil baronkám, aby vybudovaly ve Velichovkách lázně a založily akciovou společnost. V roce 1897 byla zahájena výstavba lázeňských objektů a v následujícím roce 1898 byla zahájena první lázeňská sezóna.

Po první světové válce v roce 1918 koupilo lázně Čs. Ústředí nemocenských pojišťoven v Praze a koloběh sezón pokračoval. Rok od roku se stav lázní i obecná povědomost zlepšovaly, ve dvacátých letech byla postavena hlavní, moderně pojatá budova, dodnes překvapující svým průbojným architektonickým vzhledem, byly zřízeny parky, plovárna a další vily. Historickou událostí pro lázně byl v roce 1926 pobyt prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka, podle kterého byla pojmenována právě hlavní lázeňská budova (Masarykův dům).

V průběhu 2. světové války lázně přestaly sloužit svému účelu. Jak se fronta přibližovala, lázně se postupně změnily na vojenskou nemocnici. F. Schörner, velitel skupin armád Střed v lázních umístil hlavní stan. Vily i hlavní budova se rázem proměnily v ubytovny pro německou armádu, důstojníky a generály. Dne 8. května 1945 však do Velichovek dorazil konvoj americké armády, vedený podplukovníkem Robertem H. Prattem, který předal německou kapitulaci zdejšímu nacistickému vedení v čele s maršálem Schörnerem. Každoročně 8. května je ve Velichovkách pořádána vzpomínková jízda vojenských historických vozidel pod názvem Mise Velichovky.

Po válce byly lázně opět vráceny svému poslání jako léčebné zařízení nemocenské pojišťovny, později státní lázně. V roce 1992 byla znovu založena akciová společnost Lázně Velichovky.

Lázně Velichovky a.s., nestátní zdravotnické lázeňské zařízení s více jak stoletou tradicí, se specializují především na rehabilitaci pacientů s onemocněním pohybového ústrojí, pacientů po úrazech, před a po operacích kostí a kloubů, včetně kloubních náhrad. Léčba je zajištěna za úzké spolupráce s předními odborníky ortopedické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Bulovka a dalších nemocnic.

K jedinečné pověsti lázní přispívá zdejší velmi hustá slatina, svým složením ojedinělá na území České republiky. Jedná se o křídovou slatinnou zeminu, napájenou prameny vody s obsahem uhličitanu vápenatého a železa. Ložisko, které se nachází nedaleko od lázeňského areálu, má zásobu této jedinečné slatinné zeminy na 150 – 200let.

Po rekonstrukci pravé části Masarykova domu v letech 2005 – 2006 se vysoce zkvalitnila úroveň ubytování. Všechny pokoje v této části jsou nadstandardně vybaveny a splňují tak nejnáročnější požadavky našich klientů.

V roce 2006 byla také dokončena rekonstrukce nového balneoprovozu, ve kterém je poskytována vodoléčba, slatinné koupele, rehabilitační cvičení, perličkové a přísadové koupele.

V roce 2007 naše společnost otevřela nový Institute Medical Wellness. Tato část zajišťuje nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb včetně veškerého pohodlí, které klient očekává.
Institute Medical Wellness je k dispozici široké veřejnosti každý den od 8,00 do 20,00 hod.
Na své si přijdou nejen ženy, které o sebe rády pečují, ale nabídka relaxačních programů bude zcela jistě vyhovovat i mužům.
Privátní prostředí Institutu Vás přenese do světa klidu a odpočinku, kde Vaše tělo a mysl získá zpět ztracenou energii.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 7.0000zdroj: www.KrasneCesko.cz