Kostnice - Bohuslavice (kostnice)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostnice - Bohuslavice (kostnice) vzdálenost: 0 km

Kostnice byla vystavěna v roce 1777, k tomu museli obyvatelé vesnice poskytnout, jak poznamenává obecní kniha pomoc dělnickou a dovoz staviva – dovezeno bylo 287 fůr.
Do kostnice byly sneseny z jiného místa kosti zemřelých předků, novější kosti z vykopaných hrobů byly svazovány do bílých prostěradel a ukládány na římsku v kostnici okolo stropu.
Hřbitov měl tenkrát oválný tvar a byl obehnán zdí tak, že velká věž a kostnice stály mimo něj, ale dveře do kostnice vedly z něho. Hlavní vrata na hřbitov byla u velké věže a dvířka vedlejší, řečená Slavětínská vedla za humna.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz