Kostel Sv. Jiří Mučedníka - Radhošť (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jiří Mučedníka - Radhošť (kostel) vzdálenost: 0 km

Původně gotický dřevěný kostel mučedníka svatého Jiří se připomíná poprvé roku 1350 jako farní (patřilo k němu 30 vsí) a v 17. století pak už jako kostel filiální ke kostelu chroustovickému. Radhošťský chrám Páně tak, jak ho známe dnes, tentokrát již kamenný, byl postaven roku 1773 poté, co původní shořel. Vznikla tak prostorná jednolodní barokní stavba s nákladem 6980 zlatých. Hlavní oltář byl zhotoven v Praze r. 1773. Postranní oltáře a kazatelnu, jež byly pořízeny v roce 1827, financovala kněžna Terezie Amálie z Thurn Taxisů. Varhany, dosud funkční, při mších svatých občas používané a fungující stále na „lidský pohon“, pochází z roku 1821. Jejich sestrojení financoval hrabě Philip Kinský pán Chroustovický a Rachmburský. V roce 1934 byl celý kostel pokryt novým šindelem. Ve štítě byl vymalován obraz Početí blahoslavené Matky Páně, který financovala obec. Vysvěcený byl v neděli po svatém Václavovi.

Radhošťský kostel však po dlouhá léta chátral. Na konci 20. století někteří obyvatelé zastávali názor, že by bylo lepší nechat jej spadnout, než investovat do jeho opravy. Po návštěvě historiků z památkového úřadu však byl zařazen mezi kulturní památky a započalo se s jeho dlouholetou opravou. Zrekonstruoval se krov na jižní straně, kde hrozilo propadnutí střechy. Pak se chátrajícímu kostelíku dostalo nové střechy z jižní strany. Následovala rekonstrukce věžičky, v jejíž kopuli byl nalezen tubus s psaním, odkazem našich předků z roku 1900. Tubus byl do nové kopule vrácen i s naším odkazem pro další generace. Následovala oprava zbývající části střechy. Na konci této etapy rekonstrukce proběhla i výměna duchovního správce.

Římskokatolickou farnost Radhošť zpravuje kněz Mgr. Jan Kunert z Horního Jelení.

Jsme hrdí, že dominanta zdejší obce je opět vyzdvižena nad údolím řeky Loučné a z dálky přijíždějící budou moci obdivovat víru našich předků a jejich velkorysost, kterou v historii tohoto kostela Radhošťští tak často projevovali. V čele nad hlavním vstupem do kostela je ve výklenku umístěna kamenná socha Panny Marie věnována místním rodákem panem Jiřím Marčíkem. Požehnána a usazena na své místo byla 5. 10. 2012.

Poutní mše svatá bývá vždy po svátku svatého Jiří. Posvěcení chrámu slavíme v neděli po svatém Václavovi. Kostel je dále otevřen na Štědrý den, kde je možnost prohlídky zdejšího betlému. Další mše svaté jsou vyvěšeny na vývěsce před kostelem.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz