Městské divadlo - Kolín (divadlo)


Seznam lokalit v okolí


divadlo Městské divadlo - Kolín (divadlo) vzdálenost: 0 km

O divadle v dnešním slova smyslu můžeme v Kolíně mluvit od přelomu osmnáctého a devatenáctého století. V této době se začínají ve městě zastavovat na "štaci" přespolní divadelní společnosti a i sami Kolíňáci se začínají postupně pokoušet o vlastní ochotnická představení. V říjnu roku 1883 se sešlo několik místních divadelních nadšenců a tématem schůzky bylo nové divadlo. 2. prosince je zahájena ustavující valná hromada Divadelního družstva. Cíl byl jasný - vybudovat v Kolíně novou reprezentativní divadelní budovu. Začíná se psát historie, která vyvrcholí za více jak půl století.

Hledání místa ale bylo obtížné a za dobu existence družstva bychom napočítali bezmála dvě desítky míst, kde se zvažovala stavba. Za nejpříhodnější byla od počátku považována klášterní zahrada, ale jednání s provinciátem řádu kapucínů nevedlo ke kýženému konci. V roce 1928 byl Divadelním družstvem zakoupen dům v Kutnohorské ulici, kde později divadlo vyrostlo. Tehdy však nebylo toto místo považováno za nejvhodnější a hledalo se dále. V roce 1933 družstvo zakoupilo novou parcelu tzv. Markusův dvůr na Pražském předměstí (na začátku Sokolské ulice) a zdálo se, že se konečně našlo to pravé a v souvislosti s vedle stojící budovou městské knihovny se uvažovalo o vybudování jakéhosi kulturního centra. Ale Ministerstvo národní obrany Československé republiky se rozhodlo zřídit v Kolíně divizní velitelství a nařídilo městu, aby vybralo vhodné místo. Město požádalo Divadelní družstvo o přenechání místa. Družstvo se tak opět vrátilo k původní lokalitě.

Vlastní slavnost položení základního kamene se konala v úterý 28. září 1937 na svátek sv. Václava. Vypracování plánů na stavbu bylo zadáno vynikajícímu pražskému architektu Jindřichu Freiwaldovi, který v první polovině dvacátých let vybudoval v Kolíně řadu obytných budov a na náměstí budovu městské spořitelny (dříve OÚ a dnes MÚ). Jindřich Freiwald navrhl na svou dobu moderní divadlo stagionovského typu (pro hostující divadelní společnosti).

Otevření budovy nového divadla připadlo na 12. listopadu 1939. Ochotnický spolek "Tyl" předvedl hru "Strakonický dudák", kterou režíroval B. Růžička. Kolín dostal své vytoužené divadlo, které se svou funkcionalistickou architekturou řadí mezi významné architektonické stavby na území města.

V roce 1948 začal v Kolíně působit stálý soubor divadla. Divadlu připadla budova č.p. 23 v Kutnohorské ulici (nyní MP), kde sídlila administrativa divadla a ubytovna herců, a další skladové prostory. Od roku 1993 zde opět funguje divadlo jako stagiona, t.j. divadlo bez stálého divadelního souboru.
Jako hlavní scénograf působil v divadle v letech 1954 - 1959 sochař, malíř Vladimír Jan Hnízdo (1914 - 1978).
 

Naším hlavním cílem je představit místním divákům to nejzajímavější ze současného českého divadla, a to v co možná nejširší žánrové skladbě. Od roku 1993, kdy začala fungovat stagiona, vystupovaly před kolínským publikem desítky českých divadel a interpretů v hrách klasických, postmoderních, alternativních i studiových, v činohře, opeře, muzikálu, baletu nebo černém divadle. Celková činnost je samozřejmě daleko širší. Ve foyeru probíhají pravidelné výstavy předních výtvarníků. MDK je spolupořadatelem mezinárodního festivalu neverbálního divadla Kašparův kolínský mimoriál a aktivním spolupořadatelem národní přehlídky pantomimy a pohybového divadla Otevřeno.

Během postupující doby probíhaly různé rekonstrukční práce a úpravy interiéru. K nejpodstatnějším patří celková rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce jevištního tahového zařízení, výměna jevištní podlahy, modernizace elektroakustiky a scénického osvětlení. Zároveň se zmodernizovaly herecké šatny, v prostorách bývalé divadelní zkušebny byl zřízen menší hrací prostor studiového typu a v suterénu pod točnou jeviště ještě menší hrací prostor, který bude v budoucnu propojen s divadelním klubem.
Všechny úpravy probíhají koncepčně a vždy s respektováním stavební povahy budovy, takže dílo arch. Freiwalda slouží svému původnímu poslání.

 


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz