Muzeum regionu Valašsko - Valašské Meziříčí (muzeum)


Seznam lokalit v okolí


muzeum Muzeum regionu Valašsko - Valašské Meziříčí (muzeum) vzdálenost: 0 km

Najdete u nás dvě stálé expozice. První je věnovaná osvětlovacímu sklu a gobelínům. Tato uměleckoprůmyslová výroba má ve městě dlouholetou tradici a ukazuje šikovnost a zručnost zdejších lidí. Součástí výstavy je i výtvarná prezentace místní střední uměleckoprůmyslové sklářské školy. Druhá, s názvem „Jak se žilo na zámku“, ukazuje dobově zařízené zámecké pokoje. Pokoj hraběte Kinského, ložnice manželů Seilernových a reprezentační místnost zámeckého salónu. Na ni navazuje zámecká herna pro děti i dospělé s komorní expozicí „Hračky ze zámku a podzámčí“.

Během celého roku probíhají v muzeu současně dvě krátkodobé výstavy se zaměřením na historii, výtvarné umění, přírodovědu, etnografii aj. Pro školy i další zájemce je k výstavám vytvořen doprovodný zábavně naučný program. Muzeum spravuje rozsáhlé umělecké, historické, etnografické a přírodovědné sbírky..

V zámku se nachází také knihovna regionálních tisků, která je pro veřejnost otevřena každou středu od 9 do 17 hodin.

V zámeckých prostorách se konají i svatby a jiné společenské akce a je možné si je pronajmout.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotitzdroj: www.KrasneCesko.cz