České muzeum stříbra – Hrádek - Kutná Hora (muzeum)


Seznam lokalit v okolí


muzeum České muzeum stříbra – Hrádek - Kutná Hora (muzeum) vzdálenost: 0 km

Sbírka Českého muzea stříbra je výsledkem práce několika generací kutnohorských muzejních pracovníků. Počátky jejího vzniku se kladou až do roku 1877, kdy vznikl jeden z nejstarších českých muzejních spolků, Archeologický sbor Vocel. Díky této soustavné sbírkotvorné činnosti sboru Vocel a jeho poválečných nástupců spravuje ČMS dnes jednu z nejbohatších muzejních sbírek v Čechách.

Do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR byla sbírka zapsána 7. června 2002.

Hlavní expozice Českého muzea stříbra na Hrádku nabízí možnost návštěvy dvou prohlídkových okruhů. Okruh Město stříbra představuje geologii, archeologii a vývoj středověké Kutné Hory, dějiny Hrádku, život "stříbrné šlechty" a numismatiku. Okruh Cesta stříbra představuje středověký důl, trejv, středověkou technologii dobývání a zpracování stříbrné rudy, mincování a havířskou osadu.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz