Jiráskovo divadlo - Hronov (divadlo)


Seznam lokalit v okolí


divadlo Jiráskovo divadlo - Hronov (divadlo) vzdálenost: 0 km

Záměr vybudovat v Hronově divadelní budovu se zrodil po oslavách sedmdesátin Aloise Jiráska (1921). Postaveno bylo z iniciativy Družstva pro postavení Jiráskova divadla. Původní projekt s muzeem, knihovnou a čítárnou vypracoval zdarma hronovský rodák Ing. arch. Jindřich Freiwald (1890 - 1945). Dne 26. srpna 1928 se konala slavnost položení základního kamene za účasti Aloise Jiráska, který při poklepu pronesl památná slova, vepsaná do čelní zdi vestibulu: „A dílo to budiž požehnané...“ 

Vlastní stavbu zahájila v červnu 1929 sdružená hronovsko-náchodská firma Veselý, Goldschmid a Hartman, podnikatelé staveb. Z původního projektu byla realizována pouze stavba divadelní budovy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. 9. 1930 představením Jiráskovy Lucerny v provedení Spolku divadelních ochotníků v Hronově.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotitzdroj: www.KrasneCesko.cz