Stará čistírna odpadních vod v Bubenči - Praha 6 (muzeum)


Seznam lokalit v okolí


muzeum Stará čistírna odpadních vod v Bubenči - Praha 6 (muzeum) vzdálenost: 0 km

Vývoj stokování a čištění odpadních vod v Praze

Úroveň likvidace odpadů vznikajících při lidské činnosti vypovídá o kulturní, sociální a technické úrovni dané společnosti mnohdy více než počet bankovních domů v zemi nebo přepočet tun vyrobené oceli na hlavu. Porozumění odvádět odpadní vodu se vyvíjelo postupně a po velmi dlouhou dobu.

Většina měst starověkého Řecka a Říma byla vybavena poměrně dokonalou sítí stok, svádějící odpadní vodu do nejbližšího toku. Pravděpodobně nejznámější je Cloaca maxima v Římě, jejíž výstavba započala již za krále Tarquinia Superba. Z antiky jsou také známy první pokusy zneškodňovat centrálně svedenou odpadní vodu metodami, které dnes znovu propagujeme jako "přirozené čištění" (např. vsakování vod do poresních půd ve starověkém Řecku).

 


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz