Kutná Hora – Vlašský Dvůr (hrad)


Seznam lokalit v okolí


hrad, zámek, tvrz, hradiště Kutná Hora – Vlašský Dvůr (hrad) vzdálenost: 0 km

Dochovaný hrad s nejvýznamnější středoevropskou mincovnou ve stejnojmenném městě, při městských hradbách. Založil jej Václav II. r. 1300, krátce poté, co střední Evropu zachvátila "stříbrná horečka" související s objevem bohatých nalezišť v Kutné Hoře. V letech 1390-1400 proběhla za Václava IV. významná přestavba, na konci 15. stol. areál rozšířila přístavba tzv. mincmistrovského domu. Výrazné úpravy probíhaly i v 16. a 17. stol. (zvýšení objektu), některé budovy byly zbořeny a ne zcela šťastně přestavěny při regotizaci v 90. letech 19. stol. Po založení sem byla ve 14. stol. soustředěna výroba mincí z celého království; jednalo se o novou měnu, stříbrné pražské groše, kterými dal panovník nahradit mincovní soustavu a které se staly žádanými i v okolních zemích. S ohledem na tuto úlohu se jedná o u nás jedinečný hradní objekt.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz