Kostel Narození Panny Marie - Toužim (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Toužim (kostel) vzdálenost: 0 km

Kostel byl vybudován koncem 15. století. V jádru pozdně gotická stavba, později několikrát upravován. Kostel byl založen někdy kolem po roce 1488, patrně v souvislosti s nástupem nové katolické toužimské vrchnosti, pánů z Plavna. Dokončen kolem roku 1500. Později přešel do správy protestantů, po nástupu nové katolické vrchnosti, Julia Jindřicha, vévody sasko-lauenburského, v roce 1623 přešel opět do správy římskokatolické církve. Zdejší farnost byla v roce 1786 povýšena na děkanství.

Stavba kostela je v jádru pozdně gotická (kostelní věž, patrně i větší část zdiva lodi a presbytáře), upravovaná po požáru v roce 1620, 1652 a 1752. V roce 1699 přistavěna severní kaple, po roce 1752 jižní kaple. V letech 1738-42 proběhla barokní přestavba pod vedením mistra Johanna Schmieda, kdy kostel získal dnešní vzhled (přistavěna patrová sakristie s panskou oratoří). Další úpravy kostela probíhaly v letech 1776-78. Obnoven po požáru 1872, a ve 30. letech 20. století. Do 18. století byl kostel obklopen hřbitovem, v kostelním dvoře kromě fary stála i farní škola, nyní dům čp. 9.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 1.0000

zdroj: www.KrasneCesko.cz