Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php:2) in /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php:2) in /data/rps.cz/www_data/expedice/pamatka_cr.php on line 2
Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk (kostel)

Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk (kostel) vzdálenost: 0 km

Kostel původně pozdně románský z l. 1142-53 v místech kdysi samostatné vsi Přesanice.

Na nejstarší zjistitelnou etapu stavebního vývoje kostela poukazuje jižní portál presbytáře. Lze ho považovat za pozdně románský ze 2. čtvrtiny 13. století. Do jaké míry je v presbytáři a případně lodi dochováno zdivo z této fáze nelze říci. Do posledních desetiletí 13. století je řazeno presbyterium s opěráky, klenbou a okny. Vysvětlení pro odlišnost provedení části klenby nad závěrem a obdélnými poli nenacházím. Přítomnost otvorů v opěrácích bývá některými badateli vysvětlována tak, že zde probíhal ochoz.

Asi ve 2. polovině 14. století bylo postaveno trojlodí; soudobé asi některé opěráky a západní štít severní boční lodi, klenby bočních lodí, vítězný oblouk, mezilodní arkády a okna v podélných stěnách. Hlavní loď byla v počátku plochostropá. K vložení klenby snad došlo ještě ve 14. století. K vrcholně gotickým úpravám může patřit ještě západněji položený portál z presbytáře do sakristie a odkryté malby na klenbě jižní boční lodi. Odhalené malby v hlavní lodi snad renesanční. V roce 1786 byl kostel zrušen.

Další stavební úpravy lze jednoznačně spojit až s rozsáhlou novogotickou přestavbou uskutečněnou v letech 1857 až 1859 (viz. také svorník klenby oratoře). Zcela jako novostavba asi vznikla sakristie s oratoří a schodištěm; společné s jejím zdivem, klenby, vnější portál, východněji položený portál do presbytáře, okna a schodiště. Na dodatečné připojení oratoře poukazují také zbytky omítky s římsou na stěně presbytáře v podkroví. V hlavní lodi prolomený portál a okno nad ním, postaveny štíty, přistavěny asi některé opěráky a postavena kruchta. V bočních lodích vznikly také nové portály. V interiéru presbytáře vsazeno ostění do niky jižního portálu a z oratoře sem prolomena výhledová okna. Krovy nad dostupnými částmi stavby náleží také 2. polovině 19. století. Konstrukce sanktusníku patří zřejmě až období kolem roku 1900. Zvonice postavena asi jako novostavba v letech 1780 až 1790 (podle literatury); z doby výstavby pochází obvodové zdivo v celém výškovém rozsahu, členění fasád, vstup, okna a asi strop nad 1. a 2. patrem; patrně až z doby kolem roku 1900 zvonová stolice, strop posledního podlaží a krov.

Ohradní zeď na západní straně asi ještě středověká. Podle některých úvah navazovala na městské opevnění. Stáří S a J zdi lze stěží odhadnout (barokní ?). Východní zeď s bránami postavena až ve 20. století. Náhrobníky s pilíři vloženy do hradby asi v 19. století, možná v souvislosti s celkovou přestavbou. Ze stejné doby i výklenková kaplička v severní zdi.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz