Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov (kaple)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov (kaple) vzdálenost: 0 km

Kapli Panny Marie Einsiedelnské nechala postavit Franziska Sibylla Augusta, markraběnka Bádenská, po vzoru kaple ve švýcarském Einsiedelnu. V roce 1708 v Einsiedelnu nabyl řeči její dosud nemluvící syn Ludwig Georg a později se uzdravil i z vážné horečky. Kaple Panny Marie Einsiedelnské v Ostrově tak měla vyjádřit markraběnčinu vděčnost.

Stavba kaple byla realizována v letech 1709-1710 patrně J. M. Sockhem, dvorním stavitelem markrabat bádenských, podle plánů zaslaných opatem kláštera v Einsiedeln. Markraběnka pak získala i kopii mariánské sošky – einsiedelnské „černé“ madony. Vstupní průčelí kaple obrácené k městu je bohatě architektonicky pojednáno: fasáda členěná sloupy a nárožními pilastry, alianční erb nad vstupním portálem vynášený dvojicí andílků, štukové reliéfy (Zvěstování P. Marie, Narození Páně, Smrt P. Marie) nebo plastiky ve vrcholu a po stranách štítu (P. Marie, sv. Benedikt, sv. Maurus). Ke kapli se váže pověst o tom, jak stavitel přelstil samotného ďábla, který mu údajně při stavbě pomáhal.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 1.0000


zdroj: www.KrasneCesko.cz