Kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora (kostel) vzdálenost: 0 km

Patrně již ve druhé polovině 14. století stávala v místech dnešního kostela při cestě v polích jihozápadně od hradu Engelsburg a obce Andělská Hora (Engelhaus) poustevna s dřevěnou kaplí Panny Marie. V interiéru kaple bývalo umístěno pozdně gotické vyřezávané sousoší Korunování Panny Marie, později uctívané jako vyobrazení Nejsvětější Trojice, ke kterému přicházeli věřící z širokého okolí. První písemná zmínka o zdejší kapli pochází z roku 1393. Kolem kaple vedla důležitá cesta přes Stanovice do Bečova. Během husitských válek v letech 1430-1434, v době kdy na zdejším hradě seděl husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, měla být kaple vypálena husity. Podle pověsti bylo po požáru kaple v popelu objeveno zázračně zachované sousoší Panny Marie. Po konci husitských válek byla dřevěná kaple, nově zasvěcená Nejsvětější Trojici, znovu vystavěna. Do kaple byl přenesen obraz Panny Marie z bývalé hradní kaple. Ve své závěti ze dne 27. dubna 1514 nechal tehdejší majitel zdejšího panství Jindřich III. z Plavna mimo jiné zapsat k oltáři kaple Nejsvětější Trojice každoroční plat a knězi uložil povinnost modlit se za něho, jeho syny a dcery, jeho rodiče a celou rodinu.  Římskokatolický poutní kostel Nejsvětější Trojice v Andělské Hoře na Karlovarsku je unikátní kostel postavený v letech 1696–1702 podle plánů Giovanniho Battisty Alliprandiho. Kostel s přilehlým hřbitovem a dvěma kaplemi je chráněn jako kulturní památka České republiky. Půdorys kostela má tvar rovnoramenného trojúhelníka, symbolizujícího Nejsvětější Trojici. Počátkem 21. století prodělal silně zdevastovaný kostel náročnou rekonstrukci, včetně obnovy fresek Josefa Kramolínaz roku 1783. Barokní tabernáklový oltář je opatřen sochařskou výzdobou Františka Preisse z doby po roce 1710.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz