Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Kutná Hora-Sedlec (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Kutná Hora-Sedlec (kostel) vzdálenost: 0 km

     Cisterciácký klášter v Sedlci byl založen v roce 1142. Velikého rozmachu a politického vlivu nabyl klášter díky bohatým nalezištím stříbra, která také umožnila financovat rozsáhlou stavební činnost v 90. letech 13. století. Tehdy zde byla započata výstavba velkolepé gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie, která byla dokončena roku 1320. V roce 1421 ji husité vyplenili a téměř 300 let byla v rozvalinách.
     Chrám byl znovu obnoven za opata Snopka v letech 1699 až 1709. V této době ji přestavěl stavitel Jan Blažej Santini Aichel ve smělých liniích barokní gotiky a tak zachoval její původní gotickou atmosféru. Působivý portál, štíhlá vysoká okna bez barevných skel, vznosná silueta bez vnějších opěrných pilířů - to vše ctí cisterciáckou zásadu pokory a střídmosti.
     Klášter však byl za panování císaře Josefa II. v roce 1783 zrušen. Kostel byl odsvěcen a veškerý mobiliář rozprodán. Tím byla nenávratně zničena jednotná barokní výzdoba chrámu. K opravě a novému vysvěcení se přistoupilo až začátkem 19. století.
     Dnes je chrám po celkové opravě znovu zpřístupněn. V roce 1995 byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz