Hřbitovní kostel Všech Svatých - Sedlec (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kostel Všech Svatých - Sedlec (kostel) vzdálenost: 0 km

Sedlecká kostnice má zajímavou historii. Původně to byl hřbitovní kostel zdejšího cisterciáckého kláštera. Hřbitov byl však poznamenán zajímavou událostí, která změnila zásadně jeho historii.

     V roce 1278 byl opat zdejšího kláštera Jindřich poslán s poselstvím krále Přemysla Otakara II. do Jeruzaléma ve Svaté Zemi. Opat z této pouti přivezl hrst hlíny z hory Kalvárie (místa kde byl ukřižován Ježíš Kristus), kterou rozesel po místním hřbitově. Od této události si hřbitov získal pověst Svaté Země a od té doby se sem dávali pohřbívat lidé nejen z okolí, ale i z ciziny. Nejvíce pohřbených zde bylo asi v roce 1318, kdy v Čechách vypukl mor. Tehdy zde bylo za jediný rok pohřbeno asi 30tisíc lidí. Další velké množství pohřbených bylo potom v době husitských válek, protože některé bitvy se odehrály i v okolí Kutné Hory (v roce 1424 bitva u Malešova), v roce 1421 byl Žižkovým vojskem vypálen sedlecký klášter a vyvražděno všech 500mnichů, kteří v té době v klášteře žili).Po husitských válkách byly části obrovského hřbitova postupně rušeny a kosti ze zrušených hrobů byly ukládány nejprve okolo kostela, později do spodní kaple hřbitovního kostela. Poprvé je srovnal jeden poloslepý mnich ze sedleckého kláštera a to údajně do šesti pyramid. První známky  o  výzdobě z kostí se objevují v 17.století. Výzdoba z kostí byla následně upravena při opravě kostnice v roce1700-1709 (stavební úpravy prováděl Santini). Například     svícny z lebkami pocházejí z roku 1743 (nalezena datace při restaurování). Výzdoba tak jak ji vidíme dnes, je výsledkem oprav, které v roce 1870 provedl řezbář František Rint z České Skalice, kterého sem pozvali Schwarzenberkové z Orlíka, tehdejší majitelé sedleckého panství. František Rint spolu se čtyřmi členy své rodiny všechny kosti namáčel do chlorového vápna, tím je vybělil a dezinfikoval. Z původních šesti pyramid dvě zrušil a kosti využil na rekonstrukci výzdoby. Celá práce jim trvala asi 3 roky.Celkové množství kostí v sedlecké kostnici se odhaduje asi na pozůstatky ze 40.000 lidí.

Kostnice byla uspořádána proto, aby si zde návštěvníci uvědomili fakt smrti a krátkosti lidského života. Uspořádání kostí má vést k zamyšlení nad vlastní existencí a k hledání  vzájemné harmonie lidí živých, a k  tomu, aby si každý uvědomil odpovědnost za vlastní život a vážil si ho.

Noční prohlídka kostnice a katedrály na objednávku (v době 20 - 24 hod). Objednávky posílejte na: ic@sedlec.info , nebo telefonicky na: 606 647 996

Kostnice je vybavena plošinou pro vozíčkáře!

Přístupná je též horní kaple nad kostnicí. Interiér tohoto architektonického unikátu byl restaurován dva roky. Pro veřejnost byla otevřena 1.8.2003. Interiér horní kaple byl restaurován nákladem víc něž 600 tis.Kč. Náklady byly hrazeny z prostředků farnosti Sedlec.Příspěvek od Krajského úřadu středočeského kraje z fondu oprav památek byl v roce 2003 50 tis. Kč.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 5.3333

zdroj: www.KrasneCesko.cz