Zvonice a kostel sv. Štěpána - Kutná Hora-Malín (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zvonice a kostel sv. Štěpána - Kutná Hora-Malín (kostel) vzdálenost: 0 km

Jednou z nejstarších staveb na Kutnohorsku je kostel sv.Štěpána, který byl postaven na dominantním vyvýšeném místě původního hradiště Slavníkovců. Románský kostel z 2 poloviby 12. století, byl původně kostelem hřbitovním a nahradil ve své funkci starší kostel Sv. Jana a Pavla, který se nachází asi sto padesát metrů severozápadním směrem. Ve 14. a koncem 15. století byl pak goticky přestavěn. Ve 14. století jej totiž vypálili havíři z Kutné Hory. Barokní přestavbou pak prošel v 1. pol. 18. Století a to v letech 1660 a 1710. Nejstarší částí kostela je románská hranolová loď zesílená opěrnými pilíři. Okna věže jsou umístěná v posledním patře a jsou lomená, při posledních úpravách byla zrekonstruována sdružená okna, po jednom na každou stranu. Loď je na severu zesílena dvěma opěrnými pilíři. Trojice oken na obou stranách mají půlkruhové záklenky a hluboké šikmé špalety. Vstupní portál je pravoúhlý. Loď ukončuje polygonální chór se dvěma okny a navazující polygonální sakristií. Na západní straně se nachází malá předsíň. Interiér kostela ukončuje profilovaná římsa, nad kterou vybíhá fabion plochého stropu. V západní části je dřevěná kruchta. Kamenným pravoúhlým portálem je z chóru přístupná sakristie. Sakristie je sklenuta klenbou s lunetami. V areálu kostela se nachází hřbitov, kaple Vzkříšení Páně z 2.poloviny 18.století a barokní osmiboká kostnice. V 16. století pak byla u kostela přistavěna dřevěná zvonice se šindelovou střechou, pod kterou jsou umístěny tři zvony.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz