[]

Zpravodaj číslo: 6 ročník: 2021

Výběr čísla zpravodaje: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ročník: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

[37] : Hrobka šlechtického rodu Bukůvků v Postřelmově

Nejvýznamnější historickou památkou obce Postřelmov je bezpochyby hrobka šlechtického rodu Bukůvků. Byla postavena v r.1592 v renesančním slohu. Dle smlouvy z r. 1612 mezi uvedeným zemským rodem na statku v Chromči a tehdejšími konšely Postřelmova připadlo opatrování hrobky postřelmovské obci. V průběhu byla péče o kulturní památky značně neodborně spravována a tak i hrobka chátrala.

Před nedávnem byla zahájena rekonstrukce hrobky. Probíhají především odvlhčovací práce krypty (sklepení). Z toho důvodu se znovu prorazil původní otvor do sklepení a tím se podařilo snížit vlhkost vzduchu na 70%. Otázkou ovšem zůstává jaká vlhkost byla v hrobce předtím. Z historických pramenů se můžeme dočíst, o dvou otvorech, ale v 1. pol. 30. let 20. stol. Byly zazděny a pod rakve se položil beton. V tomto období došlo také k zazátkování podlahy a vyztužení jižní strany (směr kostel) betonem – důvodem bylo zachycování vlhkosti směrem od kostela, jenže docházelo ke kondenzaci a voda stékala zpět dolů.
Dříve byl také na tamější cihlovou podlahu položen beton, cihly tak nasákly a držely vlhkost. Později se našla originální renesanční dlažba - čtvercové dlaždice z pálené hlíny. Řada z nich se nalezla výborně zachovalá,zbytek bude nahrazen imitací.

Mumifikovaná těla jsou v současné době převezena na zkoumání v Praze na Karlově univerzitě v kriminalistickém ústavu. Odborníci je zbavili plísní s karcinogenními účinky.

Po provedení prací budou mumie opět položeny přímo na dlažbu do původních rakví.
Restaurátorské práce se dotýkají i vnejšku budovy. Rrestaurován byl pískovcový a v celku zachovaný portál (akademickým sochařem Urbanem). Z původního vybavení se nalezly hnědé a modré rámy. Renesanční výzdobou a ornamenty se však nenašly. V interiéru zůstane zachována původní omítka.

Hrobka Bukůvků z Bukůvky je dnes státem chráněnou památkou. Návštevníci ji mohou zhlédnout jednou ročně na podzim o svátku Všech Svatých, určitě ji stojí za to.Komentáře:
Hmm..zajímavý *1*
Autor: Baby


Nový komentář:
Pro komentování akcí musíte být přihlášeni!

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)