Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/8140-snezne-mestys.html

Sněžné (městys)

[ ID: 8140 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka žlutá cyklotrasa
104 , 4338 ,


  Vlajka města

vlajka Sněžné (městys)

Turistický cíl Sněžné (městys)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Sněžné (městys)
Sněžné (jiva)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

 • 13.-14. století. Kraj kolonizoval rod pánů z Obřan na moravském Krumlově,     po nich rody z Lipé, z Kunštátu - odnož rodu z Obřan, páni erbu zubří hlavy          a jejich manové. Sněžné zřejmě založil Kdold z Hazlau nebo Dětřich z Wolfgersdorfu s kolonisty z Moravskokrumlovska.
 • 1335, 16.7. Jeruše, dcera Jimrama z Aueršperka, vdova po Kadoldovi z Hazlau   a maželka Dětřicha z Wolfgerdorfu, darovala příjmy z obce Sněžné (nemecz)      po své smrti doubravnickému klášteru.
 • Konec 14. století - 15. století. Sněžné patřilo k bystřickému panství pánů        z Pernštejna a ti platy odtud dávali věnem dcerám a manželkám.
 • 1415-1440 Předpokládané počeštění osídlení Sněžného vlivem husitství.
 • 1500 Při novém rozdělení panství připadlo Sněžné k novoměstskému dílu.
 • 1524 První doložený sněženský rychtář. Jmenoval se Janoch.
 • 1540 Doložen ve Sněžném mistr sklenář, první doklad huti "na Vříšti".
 • 1587 Rychtář spravoval osady Kuklík, Křižánky a užíval milovské louky. Ve Sněžném existoval kostel a fara, zřejmě utrakvistické.
 • 1582 Před uvedeným rokem vznikla ve Vříšti nebo na Fryšavě skleněná vítací číše (vilkum) pánů z Pernštejna, dodnes dochovaná.
  Počátek 17. století. Vzniká Milovský rybník.
 • 1625 Olomoucký biskup vysvětil oltářní menzu kostela sv. Kateřiny, ale farnost ve třicetileté válce zanikla.
 • 1666 Existovalo již osídlení Vříště, kde stál nyní železářský hamr.
 • 1672 K zatím neobsazené farnosti náleželo Sněžné, Tři Studně, Fryšava, Křižánky, Líšná, Vříšť, Kuklík, Odranec a Kadov.
 • 1675 Doložen první učitel.
 • 1729 Obec si pořídila první pečetidlo, jehož otisk se dochoval dodnes.
 • 1731 Vzniklo osídlení v Milovech.
 • 1736 Vznikla expozitura novoměstké katolické farnosti, sněženský farní obvod  byl rozšířen o nově vzniklé Blatiny, Samotín a Krátkou.
 • 1741 Byl nakreslen nejstarší situační plánek Sněžného. Vznikl milovský hamr, později zřízen i dvůr.
 • 1749 Uvádí se první škola.
 • 18. století. Rozvoj železářství a dolování v Kadově, Milovech, ve Vříšti, v Líšné i jinde v okolí.
 • 1753 - 1755 Na místě kostela sv. Kateřiny vytavěn chrám sv. Kříže.
 • 1782 Mnoho rodin se přihlásilo k evangelickému vyznání.
 • 1784 Zřízena škola ze staré katolické fary pro Sněžné, Líšnou, Vříšť, Kuklík, Odranec, Kadov, Krátkou, Samotín, Blatiny a Milovy.
 • 1788 Vysvěcena evangelická modlitebna. Počátek 19. století. Sněžné má doloženo právo dvou výročních trhů, jaké příslušely městysům (starší označení: městec, městečko).
 • 1825 Přes Sněžné postavena obchodní silnice Nové Město - Svratka.
 • 1845 Zřízena katolická farnost.
 • 1848 Zrušena vrchnostenská správa. Postupně vzniká obecní samospráva.
 • 1851 Zřízena evangelická škola, později označená jako dolní obecná škola.
 • 1852 Sněžné konečně úředně uznáno městysem, počet výročních trhů zvýšen  na čtyři. Městečko součástí okresu Nové Město na Moravě.
 • 1853 Zrušen hřbitov kolem kostela sv. Kříže a zřízen dnešní.
 • 1861 Z toleranční modlitebny přestavěn evangelický kostel.
 • 1869 V městysi zřízen poštovní úřad.
 • 1872 Postavena radnice.
 • 1877 Zřízena četnická stanice.
 • 1879 Otevřena první záložna.
 • 1882 Ustavena jednota Sboru dobrovolných hasičů, postupně další spolky           a knihovna.
 • 1885 Zřízen zdravotní obvod.
 • 1898 Dostavěna a otevřena budova dnešní základní školy, tehdy "dolní".
 • 1900 Regulovány a překryty potoky v městečku.
 • První polovina 20. století: vznikají a působí menší průmyslové podniky.
 • 1908 Zaveden telefon.
 • 1913 Zavedeno elektrické osvětlení.
 • 1920 Založena TJ Sokol, o rok později Orel.
 • 1922 Spojeny dolní a horní škola ve školu pětitřídní.
 • 1925 Odhalen památník od J.Pelikána, vrcholící sochou T.G.Masaryka. Rozparcelováno 64 ha dvora Milovy.
 • 1930 Postaven hotel Záložna.
 • 1933 V městysi ustavena újezdní měšťanská škola, dolní budovu proto zastupitelstvo nechalo příští rok nadstavět.
 • 1935 Postavena sokolovna. V Milovech postaven hotel.
 • 1939 Náměstí městyse sadově upraveno. Otevřen druhý hotel.
 • 1939 - 1945 V katastru odbojová činnost proti okupační moci.
 • 1945 Zřízeno Plicní sanatorium ONP Brno, Buchtův kopec.
 • 1949 Sněžné dostává dnešní jméno místo dosavadního Německé. Stává se součástí okresu Žďár nad Sázavou.
 • 1960 Vříšť osadou střediskové obce Sněžné.
 • 1962 Blatiny a Podlesí osadami Sněžného.
 • 1990 První polistopadové volby obecního zastupitelstva.
 • 1991 Vydáván 1. Ročník Sněženského zpravodaje.
 • 1992 Krátká a Samotín se připojují 1.ledna k Obci Sněžné
 • 1993 Ve zpravodaji začínají vycházet Kapitoly z dějin Sněženska.
 • 1997 Plynofikace Sněžného
 • 1998, 8.4. podvýbor pro heraldiku PS PČR projednal a doporučil k udělení návrh znaku a praporu obce. A 18.června byl udělen Parlamentem ČR obci znak a prapor Sněžného.

PhDr. Jiří Bartoň


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Sněžné (městys) Žďár nad Sázavou
obec, osada Sněžné (obec) Rychnov nad Kněžnou

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.


Akce v okolí

odrážka Zámek Žďár nad Sázavou
datum: 01.03. 2019
odrážka Letní dětské prohlídky
datum: 01.07. 2019


http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze