Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/693-tabor-mesto.html

turistická známka Tábor (město)

Tábor (město)

[ ID: 693 ]         


HODNOCENÍ
12%
hodnotitelů: 3

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka cyklotrasa
Tábor , ,


  Vlajka města

vlajka Tábor (město)

Turistický cíl Tábor (město)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Tábor (město)
Pohled na centrum města ()

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Město Tábor - historie a památky - Na ostrohu nad řekou Lužnicí a hlubokým kaňonem Tismenického potoka založil Přemysl Otakar II. kolem roku 1270 královské město s městským hradem kastelového typu, později zvaným Kotnov. Město zaniklo kolem roku 1277 v bojích mezi králem a Vítkovci, přetrval jen hrad (doloženo 1370, 1388).

Husitské Hradiště- Osídlení se na táborský ostroh vrátilo až v únoru a březnu 1420, kdy zde vzniklo husitské Hradiště hory Tábor, osídlené jednak obyvateli zrušeného Sezimova Ústí, jednak poddanými z řady okolních vsí, z nichž některé proto zanikly. Správu obce vykonávali starší kněží, do čela táborského vojska byli postaveni hejtmané Mikuláš z Husi, Jan Žižka z Trocnova, Chval z Machovic a Zbyněk z Buchova. Do roku 1421 získala v Táboře převahu umírněnější měšťanská složka a nejradikálnější kazatelé byli vypuzeni. Město z části využilo půdorys zaniklého královského města, rychlý rozvoj však vyvolal živelnou a vesměs neorganizovanou zástavbu jednoduchých provizorních obydlí, seskupených kolem nepřehledné sítě úzkých uliček, které však umožňovaly rychlé přesuny obránců města k ohroženým místům opevnění. V rohu náměstí byl postaven dřevěný kostel. Město bylo od počátku silně opevněné a zdejší fortifikační systém přinesl řadu novinek (princip mohutné vysunuté dělostřelecké bašty, přeměna válcové hradní věže v bateriovou věž atd.). Již před rokem 1430 si obec vytvořila městské zřízení a po smíru se Zikmundem Lucemburským (1436) se roku 1437 stala privilegovaným královským městem s mimořádně rozsáhlým územním majetkem.

Roku 1452 se město po obležení poddalo i Jiřímu z Poděbrad. V té době bylo zdokonalováno městské opevnění a ve městě se začala rozvíjet stavba kamenných domů, nahrazujících dosavadní výhradně dřevěné či hrázděné stavby. Kolem roku 1440 byla na náměstí založena radnice. Roku 1492 byl poblíž města založen velký rybník, zvaný podle biblické řeky Jordán. Počátkem 16. století skončila stavba velkého farního kostela. Rozvoj pozdně gotické a renesanční městské výstaby urychlilo na 50 požárů v období let 1437 - 1565. Po Bílé hoře, kdy Tábor plný rok odolával obležení, ztratilo město pozemkový majetek a bylo značně zpustošeno. Od roku 1639 bylo kolem města budováno bastionové opevnění a roku 1640 sem přišli augustiniáni, kteří se usadili v severozápadní části města. Roku 1648 však Tábor dobyli a zdevastovali Švédové; roku 1654 zůstalo stát z původních 376 domů jen 204. Kromě augustiniánského kláštera získal Tábor pozoruhodný barokní poutní komplex v nedalekých Klokotech. Barokní přestavby prodělaly i některé měšťanské domy. Roku 1744 Tábor vyhořel, roku 1751 se stal krajským městem, napojeným roku 1754 na novou císařskou silnici.

Od roku 1805 zanikalo jedinečné městské opevnění. V té době byl Tábor řemeslnickým městem s rozvinutým soukenictvím, pivovarem a mlýny. Od 60. let 19. století se stal důležitým střediskem středního a vyššího školství. V poslední třetině 19. století se město rozvíjelo směrem k současnému nádraží, kde vznikla nová centrální městská část, jejíž hlavní tepnou se stala nádražní třída (tř. 9. května), což uchránilo staré historické jádro města před přestavbou. Zatímco roku 1843 měl Tábor 448 domů a 4585 obyvatel, roku 1930 již 1584 domů a 14250 obyvatel. Nejstarší železniční trať z Prahy do Veselí nad Lužnicí a Gmündu doplnily záhy další tratě: 1888 Horní Cerekev-Tábor, 1889 Tábor-Písek-Ražice, 1903 Tábor-Bechyně (první meziměstská elektrická dráha v Čechách). Historické jádro Tábora bylo uchráněno větších zásahů a roku 1961 se stalo městskou památkovou rezervací, jednou z nejhodnotnějších v Čechách.

hrad Kotnov - K nejvýzamnějším a turisticky nejpoutavějším historickým památkám Tábora a okolí patří především hrad Kotnov, založen kolem roku 1270 Přemyslem Otakarem II., přestavován husity ve 20. a 30. letech 15. století; poškozen požárem roku 1532. Na přelomu 16. a 17. století byl přestavěn na městský pivovar, jemuž v roce 1908 ustoupila i celá severovýchodní část hradu. Dochována jen velká raně gotická válcová věž při Bechyňské bráně a několik fragmentů zdi. Bechyňská brána v sousedství hradu je dochována v podstatě v pozdně gotické podobě, narušené jen restaurováním v 19. století. Mimoto se dochovala Velká (Žižkova) bašta, roku 1806 přestavěná na obytný dům.

Žižkovo náměstí s pozdně gotickým kostelem Proměnění Páně na hoře Tábor, budovaný v letech 1440 - 1512. Pozdně gotický kostel Proměnění Páně na hoře Tábor byl budován v letech 1440 - 1512; roku 1532 kostel vyhořel, roku 1559 byly zřízeny renesanční štíty, doplněné před rokem 1600 štíty na jižní straně lodi. Roku 1677 byla věž zbarokizována (Giovanni de Capauli), v letech 1896 - 97 byl kostel regotizován (J. Mocker a J. Krejčík).

Pozdně gotická budova radnice byla budována v letech 1440 - 1516 a opravována roku 1679. Roku 1839 byla upravena empírově. Podobu stavby značně změnila novogotická úprava roku 1878 (J. Niklas). V interiéru je nejcennější radní síň z let 1515 - 16 (W. Roskopf).

 
pozdně gotické a renesanční domy

Na území historického jádra je dochováno mimořádné množství pozdně gotických a renesančních domů, jejichž stavba začala kolem roku 1440 a etapy přestavby znamenaly požáry v letech 1532 a 1559. Kromě velkých měšťanských domů zůstaly dochovány i drobné periferní domky.

 
Poutní kostel Panny Marie v Klokotech - je jedním z nejmalebnějších poutních areálů v Čechách. Farní a již ve středověku poutní kostel Panny Marie roku 1679 zakoupil benediktinský prelát Didaco a Convero a založil nynější poutní kostel, svěřený roku 1705 benediktinům z hornorakouského Melku, později pod patronátem táborské obce, od roku 1934 konvent těšitelů. Poutní kostel Panny Marie byl postaven v letech 1701 - 1708, roku 1710 obnovena rezidence a v letech 1712 - 1714 přistavěny boční kostelní kaple sv. Václava a Josefa. V letech 1720 - 30 obklopily kostel ambity s kaplemi Růžencovou, sv. Anny, sv. Vavřince, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Jeden z nejmalebnějších poutních areálů v Čechách doplňuje kaple nad pramenem (kolem roku 1730), k níž z města vede křížová cesta z poloviny 19. století.

Toto je však pouze nepatrný výběr z nejvýznamnějších památek, kterými se může město Tábor a jeho okolí chlubit. Na každém kroku zde na vás dýchají dějiny. Ale nejen svou historií živ je Tábor. Město Tábor je současné moderní město, které může svým návštěvníkům nabídnout mnoho ze svých kulturních, společenských či sportovních aktivit v průběhu celého roku.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Tábor (město) Tábor

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze