Vyhledávání lokalit (cílů)
» okres nezařazeno » most, akvadukt, viadukt » Svatojánské muzeum - Nepomuk (muzeum)

www.krasnecesko.cz/lokality/45165--svatojanske-muzeum-nepomuk-muzeum.html

Svatojánské muzeum - Nepomuk (muzeum)

[ ID: 45165 ]         

Turistický cíl Svatojánské muzeum - Nepomuk (muzeum)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto  Svatojánské muzeum - Nepomuk (muzeum)
(E.Koutná)

Vložení nových fotografií přidat fotografie


Muzeum věnované sv. Janu Nepomuckému se může pochlubit zajímavou sbírkou uměleckých děl a devocionálií z období 18. – 20. století, dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu. Sv. Jan Nepomucký byl významnou historickou osobností, která svým životem a smrtí vytvořila morální a spirituální odkaz, jenž se záhy rozšířil – zejména zásluhou jezuitského řádu – po celém světě. Kult tohoto našeho nejznámějšího světce a zemského patrona přitom výrazně ovlivnil české výtvarné umění i místní krajinný ráz a rozmanité projevy uměleckého znázorňování vypovídají o náboženské úctě, která mu byla po staletí vzdávána a je živá dodnes. Expozice, nacházející se v přízemních prostorách nepomuckého arciděkanství, navazuje na odkaz někdejšího nepomuckého děkana, resp. arciděkana P. Jana Strnada, jenž zde roku 1930 založil Museum svatojánských a jiných církevních památek, které bylo přístupné až do roku 1950, kdy bylo komunistickým režimem zrušeno.

Expozice Svatojánského muzea je rozdělena do čtyř místností – dle čtyř hlavních témat, kterým se muzeum věnuje. Prvním tematickým okruhem je historie, vývoj muzea a osobnost P. Jana Strnada. V první místnosti si tedy mohou návštěvníci prohlédnout dobové fotografie, ukázky původního záznamového systému muzea či vitrínu věnovanou životu P. Strnada. Druhá část muzea je zasvěcena životu a době svatého Jana Nepomuckého. Zde jsou k vidění sochy, tisky vázající se k tomuto historickému období nebo několik exponátů, které mají souvislost se středověkým Nepomukem. Ve třetí místnosti s názvem Ikonografie a legendy se nacházejí důkazy o všeobecném pojetí a vnímání svatého Jana Nepomuckého – jedná se o lidovou tvorbu či různé dokumenty. Poslední část muzea je věnována Svatojánskému kůru a dále kultu našeho významného světce, jeho kolébce a hrobu. Od dubna 2017 je expozice rozšířena o exponáty a informace týkající se antropologické stránky svatojánské problematiky. Celou expozicí provázejí průvodcovské texty vyvěšené ve vitrínách. V nich si návštěvníci mohou přečíst všechny informace související s exponáty a s osobností svatého Jana Nepomuckého.

Současné Svatojánské muzeum navazuje na odkaz téměř zapomenutého muzea, které v budově nepomuckého arciděkanství existovalo v letech 1929 - 1950. Impuls k jeho založení dala tehdy výstava uspořádaná roku 1929 nepomuckým děkanem P. Janem Strnadem u příležitosti dvoustého výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého, která byla instalována v sále prvního patra budovy děkanství a návštěvníkům představila díla umělecké i lidové tvorby širšího regionu. Pro její velký úspěch bylo záhy rozhodnuto o založení stálé expozice a část vystavených exponátů se stala základem sbírek Musea svatojánských a jiných církevních památek zřízeného roku 1930. Úsilím P. Strnada se podařilo shromáždit zajímavou sbírku historicky i umělecky hodnotných předmětů a vznikla i poměrně rozsáhlá knihovna. Mezi nejvýznamnější přispěvatele a podporovatele muzea patřili - kromě jiných - například místní rodák, historik Alexandr Berndorf, zakladatel a ředitel Národopisného muzea Plzeňska Ladislav Lábek či příbramský profesor Václav Kozel. Řadou cenných exponátů však přispívali i obyčejní lidé z nejrůznějších částí Čech i ze zahraničí. Dobová hospodářsko-politická situace ovšem započatému projektu nepřála a onemocnění P. Jana Strnada a jeho smrt v roce 1939 nakonec přerušily slibné počátky muzea. Přesto zůstalo přístupné až do roku 1950, kdy bylo komunistickým režimem zrušeno.

S umístěním expozice v přízemních prostorách budovy arciděkanství, v nichž je umístěno současné muzeum a které skýtaly vhodnější možnosti prezentace než sál v prvním poschodí, počítaly už původní plány. K přemístění muzea však již tehdy nedošlo, neboť v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené světovou hospodářskou krizí třicátých let se nedostávalo prostředků potřebných k nutné rekonstrukci těchto prostor.

Teprve v devadesátých letech se podařilo opět navázat na kulturní odkaz P. Strnada, a tak mohla být roku 2015, zásluhou P. Vítězslava Holého i jeho předchůdce P. Františka Cibuzara, slavnostně otevřena nová expozice obnoveného Svatojánského muzea v Nepomuku a zároveň zpřístupněna i muzejní knihovna s badatelnou.

Shrnutí první sezóny

Svatojánské muzeum má za sebou úspěšnou první sezónu, která započala slavnostním otevřením 21. března 2015 a trvala až do konce října. Během této doby muzeum našeho nejslavnějšího rodáka navštívilo velké množství lidí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Zavítali k nám jedinci z různých koutů světa – např. z rakouské Vídně, z německého Berlína, z Jablonce na Slovensku, z Anglie, Polska či dokonce New Yorku. Nepřicházeli k nám pouze jednotlivci, ale též celé zájezdy či školní skupiny, pro něž byl připraven speciální program. Od všech návštěvníků se nám dostalo pozitivní reakce na naši expozici, což nás velice těší. Muzeum věnované sv. Janu Nepomuckému navštívilo zatím celkem cca 1500 lidí.

Naše muzeum se za uplynulou sezónu zúčastnilo několika akcí, kupříkladu bylo součástí programu nepomucké svatojánské pouti nebo Dnu otevřených dveří města Nepomuk, při němž si zájemci mohli zdarma prohlédnout nejen Svatojánské muzeum, ale i běžně nepřístupný kostel svatého Jakuba Většího.

Oficiální sezóna začátkem listopadu končí, to ale neznamená, že dveře muzea se pro návštěvníky úplně uzavřou. I mimo hlavní sezónu jsme v muzeu stále k dispozici, a to od pondělí do pátku od devíti do šestnácti hodin. V tomto čase je možné si telefonicky či prostřednictvím e-mailu domluvit prohlídku, ať už pro jednotlivce, či pro skupiny.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze